1. spadestik i Billund

I går blev der taget 1. spadestik til 2000 kvadratmeter erhvervsbyggeri samt 120 nye almene boliger med fælleshus som Billund Boligforening står for, hvoraf de 20 er ungdomsboliger mens de resterende 100 er beregnet til børnefamilier.

Den knapt 12.000 m2 store bebyggelse udføres i totalentreprise af Jungebyg, Rådgivende Ingeniørfirma Oluf Jørgensen og GINNERUPARKITEKTER for Billund Boligforening.

Karréens ydre, møder byen med en åben facade i stueplan, hvor butikker og et hyggeligt gadeforløb med sol, beplantning og bænke inviterer byens besøgende til ophold. I gårdrummet er placeret et fælleshus, som fungerer som omdrejningspunkt, dels for bebyggelsen og dels for lokalmiljøet.

Vi glæder os meget til byggefasen, der forventes afsluttet i etaper i slutningen af 2021 og starten af 2022.