Frekvensen

Byudviklingsprojekt på Musicon i Roskilde vundet i arkitektkonkurrence.

 

Anvendelse

111 Boliger

Bygherre

Svanen Gruppen

Adresse

Rabalderstræde, Roskilde

År

2019-2021

Areal

10.000 m2

Samarbejdspartnere

JCN Bolig

Ingeniørfirmaet Viggo Madsen

Fotograf

Jesper Balleby

Kontaktperson

Martin Schack
ms@ginneruparkitekter.dk
+45 5162 9901

Ginneruparkitekter - Frekvensen
Ginneruparkitekter - Frekvensen

GINNERUPARKITEKTER vandt opgaven med at tegne 10.000 m² boliger i Roskildes nye byudviklingsområde Musicon på baggrund af en ”Visionsbeskrivelse”, der formidlede vores ideer og tanker for bebyggelsen som ramme om fremtidens kreative, bymæssige boligliv. 

Ginneruparkitekter - Frekvensen

Et egentlig skitseforslag blev udviklet i tæt dialog med kommunens team som del af projektudviklingen efter vundet købsaftale. Sideløbende var der en inddragende proces, hvor også de tilstødende og parallelle projekter skulle samtænkes, således de forskellige projektgrunde ville opnå god synergi, i både indhold og form.

 

Ginneruparkitekter - Frekvensen
Ginneruparkitekter - Frekvensen

Karrébebyggelsen kaldes FREKVENSEN, der er en understregning af bevægelsen i de forskellige arkitektoniske lag, uderum og kantzoner. Boligbebyggelsen varierer mellem forskellige boligtyper og størrelser, hvilket vil henvende sig både til studerende, unge par, singler, børnefamilier, enlige med børn og ældre mennesker. På den måde skabes en karré med en mangfoldig beboersammensætning.

Boligerne er designet til en ny ’generation’ af beboere, hvor uderummet spiller en vigtig rolle. Derfor etableres både tagterrasser, taghaver, gårdrum samt opholdssteder med forbindelse til de omkringliggende byrum. Et centralt omdrejningspunkt i projektet er fælleshuset AGORA, som får et transparent udtryk og som placeres som en selvstændig og central del af bebyggelsen. 

Ginneruparkitekter - Frekvensen
Ginneruparkitekter - Frekvensen

AGORA skal være et sted, hvor beboerne kan mødes i et interessefællesskab - både tilfældigt og i forbindelse med planlagte aktiviteter og arrangementer. Karréens mange facader henvender sig til den kontekst, bebyggelsen indgår i. I kraft af variation i volumener, materialitet og detaljering, nedbrydes skalaen i bebyggelsen. Bebyggelsens varierede facadedybder og fremspring samt facadeelementer som karnapper og altaner er medvirker til at skabe liv mod de forskellige gademiljøer.
 

Ginneruparkitekter - Frekvensen
Ginneruparkitekter - Frekvensen
Ginneruparkitekter - Frekvensen
Ginneruparkitekter - Frekvensen
Ginneruparkitekter - Frekvensen
Ginneruparkitekter - Frekvensen
Ginneruparkitekter - Frekvensen