Frekvensen

Byudviklingsprojekt på Musicon i Roskilde vundet i arkitektkonkurrence.

 

Anvendelse

111 Boliger

Bygherre

Svanen Gruppen

Adresse

Rabalderstræde, Roskilde

År

2019

Areal

10.000 m2

Samarbejdspartnere

JCN Bolig

Ingeniørfirmaet Viggo Madsen

Kontaktperson

Martin Schack
ms@ginneruparkitekter.dk
+45 5162 9901

GINNERUPARKITEKTER har vundet opgaven med at tegne 10.000 m² boliger i Roskildes nye byudviklingsområde Musicon. Musicons nye kvarter hedder INDFALDET, og ligger centralt i den kreative bydel, tæt ved Ragnarock Museet, ’kulturtorvet’ Søjlepladsen og den rekreative Rabalder Parken.

Grundtankerne i projektet, FREKVENSEN, er i overensstemmelse med visionen for Musicon. En vision der bygger på det nære kendskab, landsbyånd, samarbejde og eksperimenterende boformer.

Ginneruparkitekter - Frekvensen
Ginneruparkitekter - Frekvensen

Projektet rummer 111 private boliger til udlejning samt det centrale omdrejningspunkt og mødested, også kaldet AGORA. Agora skal være et sted, hvor beboerne kan mødes i et interessefællesskab - både tilfældigt og i forbindelse med planlagte aktiviteter og arrangementer. Der indtænkes en fleksibilitet i brugen og opbygningen af AGORA således, at det kan ændre karakter efter både behov og årstider. Beboerne skal inddrages, engagere sig og føle ejerskab.

Karréens mange facader henvender sig til den kontekst, bebyggelsen indgår i. I kraft af variation i volumener, materialitet og detaljering, nedbrydes skalaen i bebyggelsen. Bebyggelsens varierede facadedybder og fremspring samt facadeelementer som karnapper og altaner er medvirker til at skabe liv mod de forskellige gademiljøer. 

Ginneruparkitekter - Frekvensen