Helstøbt arkitektur

Helstøbte arkitektoniske løsninger for fremtiden. Det er GINNERUPARKITEKTERS målsætning hver gang vi tegner et nyt projekt. Vi søger altid efter arkitektoniske løsninger, der er helhedsorienterede og som rummer bæredygtige tanker. For bæredygtighed handler udover miljø også om æstetisk, teknisk kvalitet, god projektledelse samt social og økonomisk ansvarlighed. 

Ginneruparkitekter - Helstøbt arkitektur

Vi er fire engagerede partnere med et stærkt team af passionerede og kompetente medarbejdere i ryggen. Samtidig er vi en tegnestue, der hviler på en solid erfaring helt tilbage fra 1978.

Meget er sket siden, men erfaringen, respekten for - og nærheden til bygherren og projektet lever videre. Vi tror på dialog og på at udvikle arkitekturen sammen med vores bygherrer og samarbejdspartnere

Ginneruparkitekter - Helstøbt arkitektur

GINNERUPARKITEKTER har et stærkt mindset, som bygger på tre gennemgående aspekter:

Individ, Kultur og Design.

Disse tre aspekter hænger uløseligt sammen som et uendeligt loop, og de sikrer tilsammen bæredygtighed for dig som individ, for tegnestuens kultur og for det design, vi sammen udvikler.

Vi tror på, at hvis vi trives som individer i et stærkt fællesskab - både internt og eksternt, så skaber vi de mest optimale vilkår for trivsel og for resultater - både hos den enkelte, for vores fælles kultur og i vores design. Samtidig tror vi på, at vi ved at fokusere på vores mindset, kan være med til at ændre verden til et bedre og sundere sted.  

Arkitektonisk merværdi

Ginneruparkitekter - Helstøbt arkitektur

Hos GINNERUPARKITEKTER har vi fokus på det, vi kalder arkitektonisk merværdi. Vi tegner ikke bare løsninger, der virker her og nu. Vi har en holistisk tankegang og analyserer os frem til de løsninger, der giver bedst mening i et langsigtet perspektiv.

Vi tænker os om og analyserer projektets muligheder til bunds, så det vi tegner giver mening hele vejen rundt og fremstår i gode materialer og af høj æstetisk kvalitet.

ESG rapport

Ginneruparkitekter - Helstøbt arkitektur

Vi har som tegnestue valgt at tage vores egen medicin og har derfor fået udarbejdet en revisorpåtegnet ESG-Rapport som dokumenterer vores medarbejderforhold, miljøpåvirkning og vores ledelseskultur.

Alle tre emner ligger os meget på sinde, og udgør væsentlige elementer i vores bæredygtighedsstrategi

 

GINNERUPARKITEKTER udmærker sig ved at være en lydhør, nysgerrig og engageret samarbejdspartner, både internt og eksternt.

Vi udfordrer opgavens programmering og potentiale til gavn for projektets merværdi. Og vi forfølger den bedst tænkelige tekniske og æstetiske løsning.

Vi tilstræber at opnå helstøbte, arkitektoniske løsninger - både i dag og for fremtiden. Samtidig er vi høfligt vedholdende i vores bestræbelse på at fastholde den æstetisk og arkitektonisk bedst mulige løsning - i helhed såvel som detalje.

Jens Erik Rasmussen, arkitekt/partner

Bæredygtig tilgang

Ginneruparkitekter - Helstøbt arkitektur

Vi er samtidig meget bevidste om vores ansvar i forhold til den verden, vi lever i. Derfor arbejder vi på en kontinuerlig styrkelse af vores egen viden om bæredygtighed. En viden der udvikler tegnestuen, og som sikrer bygherren bedre og mere bæredygtige projekter.

Vi har uddannede medarbejdere indenfor bl.a. DGNB og bæredygtig ledelse, og samtidig har vi bl.a. udviklet et bæredygtighedsscreeningsværktøj og et bæredygtigt materialekatalog som skal bidrage til den grønne omstilling.

Alle disse tiltag styrker bæredygtige projekter, og skaber merværdi i samtlige vores projekter - for vores mål er altid at efterlade steder og bygninger bedre, end da vi kom.

Ginneruparkitekter - Helstøbt arkitektur
Ginneruparkitekter - Helstøbt arkitektur
Ginneruparkitekter - Helstøbt arkitektur
Ginneruparkitekter - Helstøbt arkitektur
Ginneruparkitekter - Helstøbt arkitektur