Loops

Arkitektkonkurrence vundet

Anvendelse

120 almene boliger med fælleshus samt et sundhedshus

Bygherre

Bovia

Adresse

Ole Kirksvej, Billund

År

Arkitektkonkurrence vundet oktober 2018 - Under opførelse

Areal

11.700 m2

Samarbejdspartnere

Junge Byg

Ingeniør firmaet Oluf Jørgensen

Kontaktperson

Martin Schack
ms@ginneruparkitekter.dk
+45 5162 9901

Ginneruparkitekter - Loops
Ginneruparkitekter - Loops

Karréens ydre, møder byen med en åben facade i stueplan, hvor butikker og et hyggeligt gadeforløb med sol, beplantning og bænke inviterer byens besøgende til ophold. I gårdrummet er placeret et fælleshus, som fungerer som omdrejningspunkt, dels for bebyggelsen og dels for lokalmiljøet.

Omkring fælleshuset opstår der fire pladser af forskellig karakter. Torvet, som er en offentlig plads i forbindelse med hovedindgangen til fælleshuset. Den urbane plads hvorfra der er adgang til erhvervslokalerne, parkering i dagtimerne og boldbane om aftenen. Det grønne gårdrum med en stor fælles terrasse i sammenhænge med stuen i fælleshuset, legeområde, grønt - og forhaver afskærmet fra fællesarealet af cykeldepot og gangzoner. Samt taghaven med café i et væksthus på toppen af huset - hvorfra kan man følge Billunds unikke, teknologiske landskab med ’jernfugle’, som pryder himlen.