Cookie- og privatlivspolitik

Privatlivspolitik

De oplysninger, som du giver os om dig, når du bruger vores hjemmeside, kaldes personoplysninger. De kan være med til at identificere dig som person. Du afgiver for eksempel selv dine personoplysninger i form af navn og e-mailadresse, når du sender os en mail.

Når du siger ja til cookies, indsamler vi også oplysninger om dig ad den vej. Det kan for eksempel være din IP adresse, din geografiske placering, eller oplysninger om hvad du interesserer dig for. Vi registrerer ikke oplysninger, som du ikke har givet samtykke til, enten via accept af cookies, eller via de oplysninger, som du selv har givet os.

Vi overholder EU Persondataforordningen, og den tilhørende danske lovgivning på området, og vi har sikret dine oplysninger på forsvarlig vis mod offentliggørelse og misbrug. Vi gemmer kun dine oplysninger så længe vi har et lovligt formål til det.

De personoplysninger, som vi indsamler, bruges til at identificere dig som kunde samt levere de services, du i henhold til vores aftale har købt af os.
De personoplysninger, som vi indsamler i forbindelse med opfyldelse af vores aftale, vil blive opbevaret i vores IT-system og/eller i et fysisk register. Dine personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler blive opbevaret af os i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører.

Vi videregiver dine personoplysninger til vores databehandlere som f.eks. vores leverandør af hosting og lagring. Vi har indgået databehandleraftale med vores databehandlere, der sikrer, at Databeskyttelsesreglerne overholdes.

Vi anvender naturligvis kun databehandlere, som kan opfylde kravene i lovgivningen, og som vi har indgået de fornødne aftaler med. Alle vores data er placeret på servere inden for EU/EØS, og det samme gælder for vores databehandlere.

Hvis du er i tvivl om, hvad og hvor meget vi har registreret om dig, har du ret til at anmode om indsigt i disse oplysninger. En henvendelse vedrørende indsigt skal rettes skriftligt til os. Vi har pligt til at sikre os, at oplysningerne udleveres til den rette person, så vi vil om nødvendigt kontakte dig for at få bekræftet din identitet.  Hvis du ønsker indsigt, skal du sende en mail til info@ginneruparkitekter.dk, og skrive ”Indsigt” i emnefeltet. Anmodninger om indsigt skal normalt besvares inden 30 dage. Såfremt dette ikke er muligt, vil du modtage besked om forventet svartid, som maksimalt må være 90 dage.

Hvis de oplysninger vi har registreret om dig er forkerte, har vi pligt til at rette dem, eller til at slette dem hvis du ønsker det, og hvis lovgivningen i øvrigt tillader det.

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine oplysninger, så skal du rette henvendelse til Datatilsynet på www.datatilsynet.dk, hvor du har mulighed for at indgive din klage.