Sørupværket

Nyt vandværk i Svendborg

Anvendelse

Vandværk

Bygherre

Svendborg Vand A/S

År

2017

Areal

1400 m2

Samarbejdspartnere

Per Aarsleff

Vand og Teknik

Rambøll

Kontaktperson

Jens Erik Rasmussen
jer@ginneruparkitekter.dk
+45 3061 1623 

Ginneruparkitekter - Sørupværket

Sørupværket er et nyt komplet vandværk der opføres som erstatning for det eksisterende Hovedværk. Vandværket placeres i umiddelbart tilknytning til Svendborg Vand- og Affalds eksisterende bygningsmasse.
Der har været tæt dialog gennem projektforløbet via bl.a. workshops og et klart procesforløb i samarbejdsgruppen. Fokuspunkter har bl.a. været optimalt samspil mellem procesanlæg og bygning, driftssikkerhed og hygiejnezoner samt det gode arbejdsmiljø i bygningen. Sørupværkets arkitektur og indretning tager udgangspunkt i en respekt for bygningen som en ramme om vandprocessen. 

Ginneruparkitekter - Sørupværket

Målet med vandværket er at skabe en fremtidssikret, fleksibel ramme for nuværende og fremtidige vandprocesbehov. Bygningens rumdisponering tager bl.a. udgangspunkt i vandets vej gennem vandbehandlingsprocessen.

Bygningen er udformet med et enkelt greb, hvor hele procesanlægget og administrationsdelen er indeholdt i samme bygningsvolumen.

 

Med et enkelt, klart udtryk og et stærkt hovedgreb indpasser vandværket sig de andre bygningsvolumener i området.

Med den skrånende taghældning mod syd og en placering skubbet ind i terrænet mod nord, tilpasser bygningen sig det let skrånende terræn. 
Bygningskroppen åbner sig op fra terrænet og via store glasfacader inviterer til indblik i vandets vej gennem renselsesprocessen.
Der har været arbejdet med materiale- og farvevalg i tæt dialog med bygherre

Ginneruparkitekter - Sørupværket
Ginneruparkitekter - Sørupværket
Ginneruparkitekter - Sørupværket
Ginneruparkitekter - Sørupværket
Ginneruparkitekter - Sørupværket