Petersmindeskolen

Skolens, hallens og byens multihus

Anvendelse

Renovering og om-/tilbygning skole og renovering af eksist. idrætshal samt nyt multihus

Bygherre

Vejle Kommune

Adresse

Petersmindevej 25A

År

2016-2018

Samarbejdspartnere

Brdr. Thybo

D.A.I.

Kontaktperson

Trine Mouritsen
tm@ginneruparkitekter.dk
+45 2876 4534

Projektet omfatter renovering og om-/tilbygning af Petersmindeskolen samt opførelse af et nyt multihus for både skolen og lokalområdet. Desuden er er foretaget projektering af en ny idrætshal som erstatning for den eksisterende hal, der nedbrændte.

Der er i forbindelse med skolens svømmehal integreret et nyt multihus, der også fungerer som et offentligt tilgængeligt samlings- og aktivitetssted for lokalområdets beboere.

Multihuset er indrettet med en scene i hallen, som kan bruges til optræden og diverse forestillinger, som gør det attraktivt til undervisning og forskellige kulturelle, aktive og sociale arrangementer. Et nyt foyerområde kobler multihuset sammen med den eksisterende hal.
Det samlede projekt skaber synergieffekter for både skole og nærområde, idet der introduceres nye fleksible rammer for en bred vifte af aktiviteter, og de eksisterende faciliteter integreres og åbnes i forhold de nye tilbud. For Petersmindeskolens vedkommende er projektet med til at forbedre logistik og sammenhæng i dagligdagen.

Ginneruparkitekter - Petersmindeskolen

Det samlede arkitektoniske udtryk tegnes af en ny samlet facade med farvede translucente glaspartier, der leder tankerne hen på nordlysets bølgende farver. Et udtryk, der både virker imødekommende, skaber sammenhæng imellem skole, multihus og hal, og udstråler aktivitet og energi.

Ginneruparkitekter - Petersmindeskolen

Der er tegnet og bygget to nye fløje med læringsrum for skolens kreative fag som sløjd, håndarbejde, billedkunst, design mv. samt SFO og udskolingsområde.

Ginneruparkitekter - Petersmindeskolen
Ginneruparkitekter - Petersmindeskolen
Ginneruparkitekter - Petersmindeskolen