Sct. Ibs Skole

Helhedsplan og ny undervisningsfløj

Anvendelse

Skole

Bygherre

Sct. Ibs Skole

Adresse

Kildegade

År

2019

Areal

4500 m2

Samarbejdspartnere

Linjen

Oluf Jørgensen Rådgivende Ingeniør

Casa

Fotograf Niels Nygaard

Kontaktperson

Jens Erik Rasmussen
jer@ginneruparkitekter.dk
+45 3061 1623

Sct. Ibs Skole nedbrændte delvis i 2018, hvorfor en genopbygning skulle foretages. Der var et ønske om at starte processen op med en helhedsplan for hele skolen.

GINNERUPARKITEKTER har faciliteret en større brugerinddragelse med henblik på at kortlægge de fremtidige ønsker og behov.

Processen er resulteret i et byggeprogram, som er blevet grundlaget for den nye bygning.

Her finder en vision om en lang og traditionsrig kultur samt et stærkt musikalsk fællesskab sin form. I den 2-3 sporede skole er temaerne musik og teater indlejret i det robuste og dynamiske hus, der med sin multisal og scene i skolen hjerte skaber plads til, at eleverne kan udtrykke sig.

Ambitionen er at lade skolen blive en naturlig del af byen og gadebilledet. Derfor er stueplan og 1. sals plan meget åben og med en flydende overgang imellem ude og inde. Bygningen opføres i rødlig tegl, som også præger omgivelserne. Den nye bygning er roteret lidt, så der skabes et lille byrum med god plads til ankomst og samlinger, når eleverne skal på tur.

Ginneruparkitekter - Sct. Ibs Skole
Ginneruparkitekter - Sct. Ibs Skole

Den nye skole kommer til at indeholde en multisal, der også kan bruges som samlingssted for skolen. Der er taget højde for det niveauforskel, der er på grunden, således at når man går ind via hovedtrappen, kommer man ind i et fællesområde med kantine. Herfra går man ned ad trappen til multisalen med scenen. Dertil kommer der klasseværelser og nye faglokaler. Indvendigt er væggene foret med finér, der dæmper akustikken og giver plads til rolige pauser i en skoledag fuld af aktivitet. Bygningen rummer multisal, dansesal, omklædning, musik, håndværk og design lokaler, kantine, produktionskøkken og stamlokaler til 7.-9. klassetrin med tilhørende grupperum og fællesarealer.

Ginneruparkitekter - Sct. Ibs Skole
Ginneruparkitekter - Sct. Ibs Skole
Ginneruparkitekter - Sct. Ibs Skole
Ginneruparkitekter - Sct. Ibs Skole
Ginneruparkitekter - Sct. Ibs Skole

I kælderen under den nedbrændte del af Sct. Ibs Skole, fandt man i oprydningsarbejdet flyttekasser med gamle, fine PH-lamper. De skulle naturligvis have en plads på den nye skole – og hvilken bedre end i det store multisal.

Ginneruparkitekter - Sct. Ibs Skole
Ginneruparkitekter - Sct. Ibs Skole
Ginneruparkitekter - Sct. Ibs Skole
Ginneruparkitekter - Sct. Ibs Skole
Ginneruparkitekter - Sct. Ibs Skole
Ginneruparkitekter - Sct. Ibs Skole
Ginneruparkitekter - Sct. Ibs Skole
Ginneruparkitekter - Sct. Ibs Skole
Ginneruparkitekter - Sct. Ibs Skole