KUBEN

Modtog prisen for Bedre Bymiljø 2013

 

Anvendelse

Kulturrum

Bygherre

Horsens Kommune

Adresse

Søndergade

År

2013

Areal

36 m2

Kontaktperson

Jens Erik Rasmussen
jer@ginneruparkitekter.dk
+45 3061 1623

Ginneruparkitekter - KUBEN

KUBEN er et kvadratisk, transparent offentligt rum, der fungerer som knudepunkt for kulturelle oplevelser i Horsens Midtby.
KUBEN er indrettet, så den kan fungere som spillested, til optræden og som øvested for foreninger, frivillige og andre, der ønsker at synliggøre en virksomhed midt på gågaden. KUBEN indgår således som centralt punkt i gennemførelsen af de kulturaktiviteter, byrådet har afsat midler til. KUBEN tænkes samtidig som et uformelt mødested midt på gågaden.
 

 

Kubens placering danner et hieraki i forhold til de rum, der skabes omkring den og bryder dermed symmetrien. Der skabes mest rum mod apoteket, og Søndergades midterakse friholdes. I de situationer, hvor KUBEN åbnes for scenebrug og der vil være mange folk forsamlet, er der god plads til dette vest for KUBEN.

Ginneruparkitekter - KUBEN
Ginneruparkitekter - KUBEN