Volsted Plantage Vandværk

Nyt vandværk til Aalborg og omegn

Anvendelse

Vandværk

Bygherre

Aalborg Vand A/S

År

2017-2019

Areal

415 m2

Samarbejdspartnere

Vand og Teknik

Drias A/S

Kontaktperson

Jens Erik Rasmussen
jer@ginneruparkitekter.dk
+45 3061 1623

Volsted Plantage Vandværk er placeret i det åbne landskab. Mod ankomsten fra nord præsenteres processalens høje volumen, hvorfra der er indkig til rentvandstankene i bygningens indre. Mod syd findes en lavere bygning, der indeholder de supplerende funktioner og desuden giver adgang til vandværket.

Vandværket er disponeret i ét sammenhængende gulvniveau, der giver bygningen karakter af en naturlig og enkel ramme omkring vandprocessen. Dette gør anlægget optimalt tilgængeligt for drift.

Ginneruparkitekter - Volsted Plantage Vandværk
Ginneruparkitekter - Volsted Plantage Vandværk
Ginneruparkitekter - Volsted Plantage Vandværk

Det er væsentligt for designet og disponeringen af det nye vandværk, at bygningen har et formsprog, der kan aflæses på afstand og kan formidle bygningens funktion. Mødet mellem de to bygningskroppe fremstår meget ligefrem og er fokuseret, så bygningen tydeligt beskriver vandprocessens forskellige dele overfor besøgende. Samtidig har bygningen en detaljebearbejdning, der beriger på nært hold.

Jens Erik Rasmussen, arkitekt og partner

Facaderne åbner for varierende kig til anlægget og teknikken, hvilket gør, at bygningen fremstår åben og imødekommende overfor offentligheden. Den store åbning mod nord suppleres med ”gennemsigtighed” på tværs af processalen fra vest og øst. Materialeholdningen fremstår enkel med blank mur på den høje processal og pudset/vandskuret murværk på den lavere bygning mod syd.

 

Ginneruparkitekter - Volsted Plantage Vandværk
Ginneruparkitekter - Volsted Plantage Vandværk
Ginneruparkitekter - Volsted Plantage Vandværk
Ginneruparkitekter - Volsted Plantage Vandværk
Ginneruparkitekter - Volsted Plantage Vandværk

Grundet forureningsrisiko er der de seneste 25 år gennemført lukninger af en lang række vandværker i og omkring Aalborg. Volsted Plantage Vandværk skal forsyne Volsted lokalområde med rent drikkevand og skal være med til at fremtidssikre vandforsyningen i Aalborg By. En placering af det nye vandværk indenfor skovarealerne i Volsted Plantage giver god beskyttelse mod grundvandsforurening.

Ginneruparkitekter - Volsted Plantage Vandværk
Ginneruparkitekter - Volsted Plantage Vandværk
Ginneruparkitekter - Volsted Plantage Vandværk
Ginneruparkitekter - Volsted Plantage Vandværk