Ternelunden

56 almene boliger i 3 punkthuse

 

Anvendelse

56 almene boliger

Bygherre

DOMEA

År

2017-2019

Samarbejdspartnere

O. Adsbøll & Sønner

Ingeniørfirmaet Rønslev

Kontaktperson

Janus Mouritsen
jm@ginneruparkitekter.dk
+45 2712 7790

Ginneruparkitekter - Ternelunden

Den nye bebyggelse får en grundplan på ca. 1250 kvadratmeter og i alt ca. 5900 kvadratmeter etageareal. Vejadgang til de nye boliger sker fra Ternevej, og der er til de 56 nye boliger disponeret i alt 84 parkeringspladser, hvoraf de 68 er placeret i de grønne parkeringslommer nordøst for adgangsvejen. 16 er udlagt i umiddelbar nærhed af boligerne. Der er desuden overdækkede cykelskure ved hvert af de tre punkthuse.

Boligerne indrettes med et stort, lyst alrum og bindes sammen med et gennemgående egeparket gulv i køkken, stue, gangareal og værelser. Til alle boliger er der desuden privat terrasse/altan.

De nye, almene boliger på Ternelunden opføres som 3 punkthuse, der arkitektonisk og materialemæssigt bliver en naturlig forlængelse af den eksisterende bebyggelse.

Med tilføjelsen af de 3 nye punkthuse, vil Ternelunden fremstå som en attraktiv og homogen bebyggelse i et stort parkrum. Der er grønne fællesarealer med legeplads langs skel og imellem blokkene. Det fælles parkeringsareal centralt i bebyggelsen er desuden begrønnet med bøgepur.

Ginneruparkitekter - Ternelunden
Ginneruparkitekter - Ternelunden
Ginneruparkitekter - Ternelunden
Ginneruparkitekter - Ternelunden