Sønderhaven

Sønderhaven består af 77 lejeboliger, her af 26 som bofællesskab med fælleshus. Visionen for projektet er at skabe en grøn bebyggelse med stort fokus på bæredygtighed og fællesskab

Anvendelse

77 boliger (inkl. andel til bofællesskab) med fælleshus

Bygherre

Peja Ejendomme

Adresse

Søndergade, Brædstrup

År

2019-2020

Samarbejdspartnere

LYTT

Dansk Energi Management

Ingeniørfirmaet Oluf Jørgensen

Ingeniørfirmaet VSP

Envidan

Visualiseringer: Erik Nord

Bæredygtighed

Kobling til FN’s Verdensmål
Tagintegrerede solceller på alle tagflader
Varmepumpe
Bofællesskab med fælleshus

Kontaktperson

Martin Schack
ms@ginneruparkitekter.dk
+45 5162 9901

Sønderhaven består af 77 boliger i varierende størrelser mellem 60-105 m2, alle etableres med gode private udendørsarealer - enten i form af altaner eller terrasser.

Sønderhaven har eget bofællesskab med 26 boliger og fælleshus, som kan danne ramme om fælles måltider og aktiviteter.

Omkring bofællesskabet indrettes også en grønthave, hvor bofællesskabets beboere kan dyrke deres egen frugt og grønt og en frugtlund, hvor Sønderhavens beboere kan dyrke fællesskabet på tværs.

Ginneruparkitekter - Sønderhaven
Ginneruparkitekter - Sønderhaven
Ginneruparkitekter - Sønderhaven

Projektet planlægges og projekteres med store ambitioner om at medvirke til at drive byggeriet i en mere bæredygtig udvikling. Der arbejdes intensivt med bæredygtige løsninger og  fokus på FN’s Verdensmål. Bl.a. udføres projektet med 100% solcelletag med opsamling af overskudsenergi til brug i alle boliger og fælleshus. 

Ginneruparkitekter - Sønderhaven

Sønderhaven er Brædstrups helt nye bydel, hvor moderne arkitektur, fællesskab og grønne oaser går hånd i hånd. Med Sønderhaven aktiverer man et bynært område, som kan danne forbindelse mellem byens centrum, naturen ved banestien, Folkeparken og bakkelandet omkring byen.

Bebyggelsens intention er at inviterer byens borgere indenfor i det grønne område. Stiforbindelser skaber en forbindelse mellem den urbane del af byen på Søndergade og de grønne områder, hvor der er direkte adgang til sportsanlægget og byparken.

 

Det markante Fælleshus ligger centralt placeret for at understøtte fællesskabet. Torv der omkranser fælleshuset bidrager til både planlagte og uformelle møder mellem beboerne. Her kan aktiviteterne i Fælleshuset trækkes udenfor, og torvets forskellige plateauer giver mulighed for boldspil og fælles aktiviteter.

Martin Schack, Partner/arkitekt

Bebyggelsen opføres primært med teglfacader med mindre partier opført med trælister og mønstermurværk som staffage for at skabe variation i bebyggelsen.

For at skabe et grønt boligområde etableres en parkeringskælder under en del af byggeriet, som gør det muligt at fjerne en del af parkeringen ved terræn, for i stedet at skabe grønne oaser mellem boligerne.

Ginneruparkitekter - Sønderhaven
Ginneruparkitekter - Sønderhaven
Ginneruparkitekter - Sønderhaven

Der arbejdes med forskellige grader og størrelser af fællesskabet - nabo til nabo, række til række og område til område. For at dyrke det tilfældelige møde arbejdes der med trapper til mindre områder, så man undgår lange altangange og i stedet mødes i gadeplan.

Der etableres mindre semiprivate ankomstarealer med mulighed for at indrette ankomstarealerne til ophold, som kan være med til at skabe liv og uforpligtende møder mellem beboerne. 

Ginneruparkitekter - Sønderhaven
Ginneruparkitekter - Sønderhaven
Ginneruparkitekter - Sønderhaven
Ginneruparkitekter - Sønderhaven
Ginneruparkitekter - Sønderhaven