Sønderhaven

Sønderhaven består af 77 lejeboliger, her af 26 som bofællesskab med fælleshus. Visionen for projektet er at skabe en grøn bebyggelse med stort fokus på bæredygtighed og fællesskab.

Anvendelse

77 boliger (inkl. andel til bofællesskab) med fælleshus

Bygherre

Peja Ejendomme

Adresse

Søndergade, Brædstrup

År

2019-2020

Samarbejdspartnere

Møller & Grønborg

Visualiseringer: Erik Nord

Kontaktperson

Martin Schack
ms@ginneruparkitekter.dk
+45 5162 9901

Ginneruparkitekter - Sønderhaven

Bebyggelsens intention er at inviterer byens borgere indenfor i det grønne område. Stiforbindelser skaber en forbindelse mellem den urbane del af byen på Søndergade og de grønne områder ved Bredesvej, hvor der er direkte adgang til sportsanlægget og byparken.

For at skabe et grønt boligområde etableres en parkeringskælder under en del af byggeriet, som gør det muligt at fjerne en del af parkeringen ved terræn, for i stedet at skabe grønne oaser mellem boligerne.

80% af al biltrafik være afviklet på den nordvestlige del af grunden, inden man for alvor bevæger sig ind i bebyggelsen. Dette skaber en tryghed, når man færdes gennem bebyggelsen, hvor det på en stor del af grunden vil være på de bløde trafikanters vilkår - gående, cyklende og legende. Der etableres en gennemkørsel med overkørsler, så det kun er større vogne som f.eks. flyttebiler, skraldebiler og udrykningskøretøjer, der kan køre gennem området.

Ginneruparkitekter - Sønderhaven
Ginneruparkitekter - Sønderhaven

Boligerne varierer i størrelse mellem 60-105 m2, alle etableres med gode private udendørsarealer - enten i form af altaner eller terrasser. Der etableres mindre semiprivate ankomstarealer med mulighed for at indrette ankomstarealerne til ophold, som kan være med til at skabe liv og uforpligtende møder mellem beboerne. På den måde arbejdes der med forskellige grader og størrelser af fællesskabet - nabo til nabo, række til række og område til område. For at dyrke det tilfældelige møde arbejdes der med trapper til mindre områder, så man undgår lange altangange og i stedet mødes i gadeplan.

Bebyggelsen opføres primært med teglfacader med mindre partier i andre materialer eller anden form som staffage for at skabe variation i bebyggelsen.