Sønderbrogade

90 almene boliger og en dagligvarebutik

Anvendelse

Boliger

Bygherre

Boligforeningen Odinsgaard

Adresse

Sønderbrogade, Horsens

År

2018

Areal

8750 m2

Samarbejdspartnere

Torntoft & Mortensen

Rambøll

Kontaktperson

Martin Schack
ms@ginneruparkitekter.dk
+45 5162 9901

Den nye bebyggelse langs Sønderbrogade består af fire punkthuse, der respektfuldt skriver sig ind i konteksten: Både som nabo til den ikoniske Sønderbro Kirke, og som en arkitektonisk nyfortolkning af de fritliggende etageboliger mod vest og byhusene mod øst, hvis sammenhængende facaderække langs Sønderbrogade er karakteristisk for området.

Bebyggelsens nordligste hus trækkes tilbage fra Sønderbrogade for derved at skabe bedre udsyn til Sønderbro Kirke mod nord. Huset fremstår desuden én etage lavere end de resterende tre og med en anden farveholdning på teglfacaden, og bliver hermed på samme tid en bearbejdning og nedskalering af bebyggelsen ind mod kirken.

 

Ginneruparkitekter - Sønderbrogade
Ginneruparkitekter - Sønderbrogade
Ginneruparkitekter - Sønderbrogade

Som bygningstypologi er punkthusene beslægtede med de fritliggende længehuse mod vest, og der dannes visuelle forbindelser på tværs af begge bebyggelser, ligesom der skabes åbne rum med lys og luft imellem bygningskroppene. Teglfacadernes bearbejdning mod Sønderbrogade skaber et samspil med byhusenes ornamenterede udtryk på den anden side af gaden, og bebyggelsen skriver sig herved naturligt ind i byen med et på én gang moderne og tidløst udtryk.

Ginneruparkitekter - Sønderbrogade
Ginneruparkitekter - Sønderbrogade
Ginneruparkitekter - Sønderbrogade
Ginneruparkitekter - Sønderbrogade
Ginneruparkitekter - Sønderbrogade
Ginneruparkitekter - Sønderbrogade