Retail

Vores arkitekter og konstruktører tegner butiks- og indretningsprojekter over hele Danmark

Anvendelse

Retail

Kontaktperson

Janus Mouritsen
jm@ginneruparkitekter.dk
+45 2712 7790

Under hensyntagen til den enkelte bygherres ønsker, former vi handelsprojekter og retailbygninger, således at logistik, kundeflow, indretning, synlighed og design går op i en højere enhed. 

Vi er ofte med helt fra de første tanker hvor ideer videreudvikles til håndgribelige projekter som drøftes med myndigheder for derved at assistere bygherre gennem hele forløbet. Vi har forståelse og respekt for, at projektudvikling kræver en effektiv arbejdsproces, hvor både grundighed og hurtighed er vigtig for en succesfuld kundetilfredshed.

Ginneruparkitekter - Retail

Bilka- varehuset er beliggende ved Bygholm Å, tæt på Horsens centrum. Varehuset består af en butik på 8000 m² og tagparkering med plads til 500 biler.

Fra ankomsttorvet er der via rullende fortorv og stor indskudt balkon adgang til.

Det har været vigtigt at tilpasse huset den by-nære beliggenhed. Huset fremstår med røde teglstensfacader brudt af store glaspartier. Ankomstpartiet er i glas og stålkonstruktion.

Nomineret til Horsens Kommunes arkitekturpris 2001.

Ginneruparkitekter - Retail
Ginneruparkitekter - Retail
Ginneruparkitekter - Retail
Ginneruparkitekter - Retail
Ginneruparkitekter - Retail
Ginneruparkitekter - Retail