Præsthøjgården

Renovering af eksisterende plejecenter samt nybyggeri af 52 døgndækkede boliger

Anvendelse

Renovering af plejecenter og 54 nye beskyttede boliger

Bygherre

Horsens Kommune / AAB

År

2010 - 2011

Areal

5400 m2 + 11.000 m2

Kontaktperson

Jens Erik Rasmussen
jer@ginneruparkitekter.dk
+45 3061 1623

De overordnede intentioner for byggeriet har været af skabe gode og trygge rammer for leve-bo-miljøer til fælles socialt samvær samt at skabe hjemlige, lyse og imødekommende boliger med god kontakt til omgivelserne.

Intentionen har desuden været, at der med udformningen af bebyggelsen tilgodeses et yderst velfungerende arbejdsmiljø for personale og beboere. Boligerne er fleksible, så de kan indrettes til såvel selvhjulpne som plejekrævende beboere.

Det har derudover været vigtigt at tilpasse huset det kuperede terræn med fald mod nord samt udsigten over byen, samt at skabe gode nære og grønne ude-opholdsarealer.

Ginneruparkitekter - Præsthøjgården
Ginneruparkitekter - Præsthøjgården

Plejecentret består af døgndækkende boliger, aflastningspladser og lette plejeboliger. Præsthøjgården favner samtidig mange forskellige aktiviteter som bl.a. et stort daghjem, træningsfaciliteter, åben aktivitet samt cafe, og skal dermed tilgodese en bred målgruppe og dennes behov. Tegnestuen har udarbejdet arkitektprojekt på renovering og nybygning af i alt 109 plejeboliger frem til projektforslag og udbud i totalentreprise.

Ginneruparkitekter - Præsthøjgården
Ginneruparkitekter - Præsthøjgården