Østjysk Våbenhandel

Ny jagt-/og våbenhandel ved E45 Østjyskemotorvej

Anvendelse

Våbenhandel

Bygherre

Østjysk Våbenhandel

Adresse

Kildeparken 32, Hedensted

År

2014

Areal

8700 m²

Kontaktperson

Jens Erik Rasmussen
jer@ginneruparkitekter.dk
+45 3061 1623

Det nye domicil for Østjysk Våbenhandel A/S i Hedensted tager arkitektonisk afsæt i synligheden fra Motorvej E45, et ønske om at skabe et langtidsholdbart klart arkitektonisk udtryk og at få opført et funktionelt og materiale mæssigt langtidsholdbart byggeri.

Bygningen fremstår med klart og let genkendeligt formsprog, der hurtigt kan aflæses fra motorvejen. Intentionen er, at bygningens arkitektur bidrager positivt med at brande virksomheden Østjysk Våbenhandel A/S og de lejere, der huses i bygningen.

Langs sydøst facaden der vender ud mod tilkørselsvejen og en del af parkeringspladsen markeres trapperummene med malede metal hulpladeskærme som ved hovedindgangen. Skærmene bruges ud over solafskærmning også til at markere bygningens indgange. Trapperummene vil i fremtiden kunne fungere som adgangsveje til nogle af lejemålene på 1. sal. Skærmene kan bruges til reklame og logoer for lejerne på 1. salen, og derved vise vej til indgangene.

I nordvestfacaden mod E45 sender bygningens lange vandrette lyse ramme omkring vinduesbånd referencer til et geværløbs lange slanke form. Samtidig camoufleres facadens flugtvejstrapper bag rammen.

Landskabet langs motorvejen og jordvolden mod nordvest facaden udformes som et let bølget landskab der indeholder græs og lav beplantning. Fordybninger rummer regnvandsbassin for overfladevand. Vigtigt er det, at det let bearbejdede landskabet mod E45 er i naturlig harmoni med omkransende landskab i området.

Ginneruparkitekter - Østjysk Våbenhandel

Byggeriet udføres i sorte / mørke betonelementer med lange vandrette vinduesbånd i kontorerne på 1. sal. Vinduesprofiler i eloxeret aluminium eller lakering udvendigt. Foyeren udføres med store glaspartier fra gulv til loft. Foyerens glasparti der er direkte orienteret mod E45 er ikke solskærmet. Ved ekstreme varme perioder kan mekanisk ventilation evt. suppleres med naturlig ventilation sidst på dagen. Men vi finder synligheden til foyerens udstillinger og trappe meget vigtig.

 

Bygningen foreslås mod sydvest udført med flot markant solskærm foran indgangsfacaden. Med logo-grafik af fasan som dekorativt element, vil skærmen have ikonisk værdi for bygningen og dens indhold, og blive et smukt pejlemærke for forretningens kunder og de mange forbipasserende på motorvejen.
Skærmen udføres i malede metal hulplader i naturfarve. Hulplader med stor åbningsprocent tillader stor gennemsynlighed til omgivelserne fra bygningen, og vil om aftenen lade lyset fra foyeren og vinduesbåndene skinne tydeligt igennem.

Ginneruparkitekter - Østjysk Våbenhandel
Ginneruparkitekter - Østjysk Våbenhandel
Ginneruparkitekter - Østjysk Våbenhandel
Ginneruparkitekter - Østjysk Våbenhandel
Ginneruparkitekter - Østjysk Våbenhandel
Ginneruparkitekter - Østjysk Våbenhandel