Lem Vandværk

Nyt vandværk vundet i totalentreprise

Anvendelse

Vandværk

Bygherre

Din Forsyning A/S

År

2019

Areal

400 m2

Samarbejdspartnere

Vand og Teknik

Drias

Kontaktperson

Jens Erik Rasmussen
jer@ginneruparkitekter.dk
+45 3061 1623

I det nye vandværk ved Lem er der arbejdet med en bygningstypologi, som arbejder sig op fra terræn, og samtidigt tilpasser bygningens udformning sig vandværkets tanke.

Vandværket er højest hvor rentvandstankene er placeret, og folder sig ned til vandværkets filter- og iltningstanke, for til sidst at danne en overdækning mod nord ved indgangen. Det nye vandværk fremstår nedtonet i sit udtryk med den mørke farve. De mørkegrå pandeplader gør at bygningen falder ind i naturen blandt træerne på grunden.

Ginneruparkitekter - Lem Vandværk
Ginneruparkitekter - Lem Vandværk

Det nye vandværk er indrettet således at vandprocessen understøttes og tydeliggøres gennem en klar funktionel disponering. I bygningens østfacade er placeret et stort demonterbart vinduesparti, som giver mulighed for eventuel udskiftning af filtertanke eller iltningstanke.

Vandværket er indrettet med en stor processal med to rentvandstanke, filtertanke, iltningtanke og pumper placeret mod syd. Det nordlige bygningsafsnit nærmest Vejbyvej rummer mere afskærmede funktionsrum som tavle/SRO rum og blæserrum.

Ginneruparkitekter - Lem Vandværk
Ginneruparkitekter - Lem Vandværk