Langmarksskolen

Indskoling og SFO

Anvendelse

Indskoling og SFO

Bygherre

Horsens Kommune

År

2005/2007/2015

Kontaktperson

Jens Erik Rasmussen
jer@ginneruparkitekter.dk
+45 3061 1623

Ginneruparkitekter - Langmarksskolen

Tegnestuen har tegnet udvidelsen af Langmarksskolen med nyt indskolingsafsnit og SFO. Klasselokaler er grupperet omkring et stort fællesrum med godt lysindfald og indskudt dæk som en del af fællesarealet.

Udvidelsen er designet med respekt for den eksisterende arkitektur og skolens overordnede bygningsstruktur. Indretningen underbygger den pædagogiske vision for skolen og skaber rammer for et optimalt læringsmiljø.
Der har været stor fokus på materialevalget i forhold til slidstyrke, æstetik og driftsvenlighed.

Ginneruparkitekter - Langmarksskolen

Skolen skal i større grad være rammen om før-skole børn for dermed at skabe en blødere overgang fra børnehave til skole. Tegnestuen er aktuelt arkitekt på en ny plan for ombygning af eksisterende bebyggelse til netop dette nye tiltag, med ændret rumprogram,

Man har et ønske om stor fleksibilitet og samtidig tydelig tematisering af rummene. Der arbejdes med temaer som naturlab og medielab, som skal bidrage til øget fokus på leg og læring.
Skolen ligger op af vildt- og naturreservatet Nørrestrand og netop naturen, ønsker man i større grad at bringe ind i børnenes bevidsthed og interesse.