Kastanje Allé

Almene boliger i naturskønne omgivelser 

Ginneruparkitekter har for Boligforeningen Odinsgaard tegnet og fået opført 26 familieboliger i Egebjerg.

 

Anvendelse

26 almene boliger

Bygherre

Boligforeningen Odinsgaard

År

2015-2016

Samarbejdspartnere

Rambøll

Kontaktperson

Martin Schack
ms@ginneruparkitekter.dk
+45 5162 9901

Ginneruparkitekter - Kastanje Allé

Den overordnede idé med organiseringen af boligklyngen er, at de omkringliggende grønne arealer fletter sig ind i boligbebyggelsen, og at der opstår en flydende overgang mellem tilkørselsvej, private terrasser og de fælles rekreative arealer. Tilkørselsvejen snæver ind og ud, således at der skabes en naturlig hastighedsregulering i området samtidig med, at der opstår gode lommer, der indbyder til leg og fællesskab også på befæstede arealer.

Boligerne er opført som dobbelthuse fordelt som 18 boliger i én etage samt to dobbelthuse i to etager. Boligerne er indrettet som 3- og 4 værelses lejligheder på 90-115 m².

Bygningerne er opført i to slags mursten i naturfarver, så de indpasser sig diskret ind i landskabet. En lys tegl, som er den primære tegl, definerer bygningskroppen, og en mørkere tegl sammenbinder vinduer på tværs af lejlighedsskel. Hermed bliver der en rolig farveholdning, og boligområdet vil i samspil med årstiderne og naturens skiftende farver ændre karakter.

Ginneruparkitekter - Kastanje Allé
Ginneruparkitekter - Kastanje Allé
Ginneruparkitekter - Kastanje Allé
Ginneruparkitekter - Kastanje Allé