Ishøj Vandværk

Anvendelse

Nyt vandværk

Bygherre

Ishøj Forsyning

År

2020

Areal

550 m2

Samarbejdspartnere

Vand og Teknik A/S

Kontaktperson

Jens Erik Rasmussen
jer@ginneruparkitekter.dk
+45 3061 1623

Ginneruparkitekter - Ishøj Vandværk

I det nye vandværk ved Ishøj er der arbejdet med en skarp og ren bygningstypologi, der nænsomt indarbejder sig i det grønne og bynære miljø. Bygningens udformning tilpasser sig vandværkets indre tanke / procesanlæg. Vandværket er højest, hvor rentvandstankene er placeret og folder sig ned til vandværkets filtertanke for til sidst at blive lavere ved personalefaciliteter og mindre tekniske rum. Den lave bygningsdel forskyder sig mod syd i forhold til den høje del, som skaber en forskydning i nord og sydfacaden.

Det nye vandværk fremstår nedtonet i sit udtryk med sin rolige jordfarve. Indgangen til vandværket markeres ved at indramme glaspartierne i indgangsfacaden mod vest. Centralt i facaden er indgangspartiet placeret med glasdøre samt et stort vinduesparti, som sammen med glasdøre mellem slusen og processalen giver kig i processalen. I bygningens nordfacade er placeret et stort demonterbart vinduesparti, som giver mulighed for eventuel udskiftning af filtertanke.

Vandværket bliver indrettet således, at vandprocessen understøttes og tydeliggøres gennem en klar funktionel disponering. Vandværket er indrettet med en stor processal med to rentvandstanke, filtertanke og pumper placeret mod nord. Det vestlige bygningsafsnit nærmest Pilemøllevej rummer mere afskærmede funktionsrum som tavlerum, blæserrum og disponibelt maskinrum. Her har man også indgangen placeret med en sluse ind til vandværket samt adgang ankomstrum.