Hasselager Kolt Vandværk

Nyt vandværk ved Aarhus

Anvendelse

Vandværk

Bygherre

Hasselager-Kolt Vandværk

År

2015

Samarbejdspartnere

Vand og Teknik A/S

Kontaktperson

Jens Erik Rasmussen
jer@ginneruparkitekter.dk
+45 3061 1623

 

 

Ginneruparkitekter - Hasselager Kolt Vandværk

Hasselager-Kolt Vandværk tager arkitektonisk afsæt i synlighed, offentlighed og en bygning der signalerer sikkerhed og renlighed.
Bygningen har et enkelt arkitektonisk greb, med et stort glasparti mod udsigten og ankomstvejen og indpasser sig arkitektonisk i et område med tæt/lav boligbebyggelse.

Ginneruparkitekter - Hasselager Kolt Vandværk

Facaden er let tiltet, hvilket giver bygningen et dynamisk udtryk. De store glaspartier trækker dagslys ind i bygningen ligesom bygningens indre procesanlæg bliver synlig udefra - også om aftenen hvor procesanlægget er oplyst.

Generelt er der kig ind til teknikken og på denne måde fremstår bygningen åben og imødekommende overfor offentligheden. 
I dette projekt har bygherre ønsket jorddækkede vandtanke som er placeret op af bygningen. 
Administrationen, SRO-rum m.m. er placeret på 1. sal over procesrummet.

Ginneruparkitekter - Hasselager Kolt Vandværk
Ginneruparkitekter - Hasselager Kolt Vandværk