Chokoladefabrikken

Projektet omhandler en karrébebyggelse i 4-5 etager, der med sit stramme geometriske formsprog og materialesammensætning har en tydelig reference til den industrielle karakter der kendetegner det eksisterende Kirkebjerg

Anvendelse

55 Boliger

Areal

4950 m2

Samarbejdspartnere

Totalentreprenør Vognsen & Co

Ingeniør Svend Poulsen

Kontaktperson

Martin Schack
ms@ginneruparkitekter.dk
+45 5162 9901

Ginneruparkitekter - Chokoladefabrikken

Bearbejdningen af kantzoner mod vej og gårdrum skaber en markant og fin overgang mellem boligen og det offentlige rum. Kantzonerne indrettes som forhaver/terrasser til boligerne og er samtidig et vigtigt element i begrønningen af Kirkebjerg som helhed. 
Det attraktive gårdrum og den fælles tagterrasse skal fordre til leg og fællesskaber beboerne imellem. I forbindelse med tagterrassen kan der etableres et drivhus med tilhørende grovkøkken.

Ginneruparkitekter - Chokoladefabrikken

Bygningsvolumet nedskaleres via spring i højder, mindre fremspring i facader, en fælles tagterrasse til ophold og grønne tage, der samtidig forsinker regnvand og mindsker varme akkumulation. 
En vekslen mellem to forskellige røde tegltyper og murdetaljer skaber en variation i det arkitektoniske udtryk, understreger de geometriske takter og skaber et let skyggespil på facaderne.