Aquatarium

Projektet er med i ”Fremtidens drikkevandsforsyning”-det hidtil største udviklingsprojekt i vandforsyningsbranchen. 

Anvendelse

Vandværk

Bygherre

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S

Adresse

Lambæk, Ringkøbing

År

2016

Samarbejdspartnere

Vand & Teknik

Alectia

Arcvision Landskab

Kontaktperson

Jens Erik Rasmussen
jer@ginneruparkitekter.dk
+45 3061 1623

Ginneruparkitekter - Aquatarium

AQUATARIUM er et nyt besøgsvandværk, hvor offentligheden får adgang, og hvor udvikling, lærdom og oplevelser er omdrejningspunkt, når gæsterne besøger anlægget.
Det har været vigtigt at bygningen ikke "overtager" magten fra det væsentlige, nemlig vandprocessen og samtidig ikke virker skæmmende på de naturskønne omgivelser. Derfor indpasser vandværket sig stilfærdigt i naturen med begrønnede og skråt stillede tagflader, som indikerer at bygningen vokser op af landskabet og åbner for indkig til bygningens procesanlæg. Det rene behandlede vand opbevares i det hvide skrin som rejser sig over de grønne tagflader. 
Området omkring vandværket henligger som naturgrund hvorved bygningen sætter et minimalt aftryk i landskabet.
 

Der har i processen og bygningsdesignet været stor opmærksomhed på driftssikkerhed, hygiejnezoner samt arbejdsmiljøet. 
Ønsket har været et “kommunikerende hus”, med stor opmærksomhed på formidling og undervisning hvor teknikken fremvises. 

Ginneruparkitekter - Aquatarium
Ginneruparkitekter - Aquatarium
Ginneruparkitekter - Aquatarium
Ginneruparkitekter - Aquatarium
Ginneruparkitekter - Aquatarium
Ginneruparkitekter - Aquatarium
Ginneruparkitekter - Aquatarium