Annas Håb

På en sydvendt bakke med udsigt til kuperet landskab og Horsens by i Egebjerg ved Gl. Kirkevej er 60 almene boliger under opførelse og efterfølgende kommer 40 ejerlejligheder samt erhverv og butikker.

Anvendelse

60 almene boliger, 40 ejerlejligheder, 5400 m² erhverv og 2500 m² butikker.

Bygherre

Boligforeningen Odinsgaard

År

2013

Kontaktperson

Jens Erik Rasmussen
jer@ginneruparkitekter.dk
+45 3061 1623

Ginneruparkitekter - Annas Håb

Området ligger i tæt forbindelse til indfaldsvejen til Horsens og dermed også motorvejen, dog samtidig tæt på både natur og by. I den nye udstykning er en dagligvarebutik under opførelse og planlagt med udbygning af flere butikker.

Ginneruparkitekter - Annas Håb
Ginneruparkitekter - Annas Håb

Vi oplever GINNERUPARKITEKTER som meget løsningsorienteret og de bidrager med en fagkompetent og helhedsorienteret rådgivning med fokus på kvalitet, tid og driftsøkonomi

Kenneth Frederiksen, Driftsinspektør Andelsboligforeningen Odinsgaard
Ginneruparkitekter - Annas Håb

For at bevare områdets naturlige topografi bedst muligt er den samlede bebyggelse udlagt som solitære bygninger uden nogen form for overgangszone ml. bebyggelsen og græstæppet.
De almene boliger i første etape består af punkthuse og dobbelthuse ml 65-110 m² med egen garage og terrasser med udsigt til landskab med eksisterende sø samt nyetablerede regnvandsbassinner.
Området vil fremstå grønt og tilgængeligt med fælles opholdsarealer for både børn og voksne. Beplantningen i området er af varieret karakter fra frugttræer til mere vild og lav bevoksning.

Bygningerne fremstår i mørke tegl der falder godt ind i naturen og åbne glaspartier der giver lyse boliger med gode udsigtsforhold.

Opført som energiklasse 1 byggeri.

Nomineret til Horsens Kommunes arkitekturpris 2014