Vi har modtaget CSR-mærket igen i år

Socialt ansvar betaler sig

Vi er meget stolte over, at vi igen i år har modtaget CSR-mærket.

CSRpeople er HORSENS ALLIANCENs anerkendelse af virksomheder som tager socialt ansvar.

Siden 2016 har HORSENS ALLIANCEN uddelt CSR-mærker til de virksomheder, der yder en særlig social indsats for at hjælpe udsatte ledige imod selvforsørgelse. Det kan bl.a. være at tilbyde praktikpladser eller småjobs, at agere som mentor for udsatte unge, at arbejde for at mindske sygefraværet eller ved at fastholde medarbejdere som er blevet sygemeldte.  

Hvordan gør det en forskel at tage socialt ansvar?

I et marked med stigende mangel på kvalificeret arbejdskraft, er vi som virksomhed nødsaget til at se efter nye og mere utraditionelle måder at finde medarbejdere på. Og det har vi bl.a. valgt at gøre ved at anse mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet som en ressource.

At vi som virksomhed tager socialt ansvar har den effekt, at flere udsatte ledige kommer tættere på selvforsørgelse. Det er godt for den enkelte, men også for vores fælles samfund. Dertil er det med til at give vedkommende noget meningsfuldt at stå op til. Og for os som virksomhed, er dette en enestående mulighed for at afprøve og opkvalificere en evt. kommende medarbejder på.

Oven i alt dette så smitter det også af på trivslen blandt vores øvrige medarbejdere, at vi som arbejdsplads tager et socialt ansvar og er med til at hjælpe andre.

Hvad kan CSR-mærket bruges til?

Udover at udsatte ledige får hjælp til at komme tættere på selvforsørgelse og får skabt værdi i deres tilværelse, så er det naturligvis også en god brandingværdi over for vores konkurrenter, vores samarbejdspartnere og for vores mulighed for at tiltrække nye medarbejdere i fremtiden.

Når vi som virksomhed har valgt at fremhæve vores CSR-mærke, så er det dog i lige så høj grad med den tanke at skabe positiv opmærksomhed omkring vores eget og andre virksomheders sociale ansvar.

Ved at vise CSR-mærket frem, kan vi som virksomhed være med til at vise andre virksomheder, at socialt ansvar nytter.