Nyt boligområde i Esbjerg vundet

Arkitektkonkurrence om et nyt grønt boligområde med 331 boliger, et fælleshus og 3.000 m2 erhverv i Esbjerg vundet. 


En nedlagt industrigrund bliver omdannet til et grønt og mangfoldigt bymiljø, med blandede boliger og erhverv og vil med sin centrale placering blive definerende for ankomsten til den tættere bebyggede del af byen. Den overordnede vision er at skabe et nyt grønt og mangfoldigt bymiljø, til glæde for områdets familier og dets naboer.

Ved at indarbejde og mikse kvaliteterne fra den nære kontekst, skabes en attraktiv Bygade, som forbinder livet på den travle Storegade med fordybelsen og det nære fra kolonihaverne.