Lars er uddannet IKT-leder

Lars Bjørnshauge har igennem årerne udarbejdet utallige IKT-specifikationer og -procesmanualer, men har nu fået papir på disse kompetencer og kan kalde sig certificeret IKT-leder.

 

På uddannelsen har Lars været igennem IKT-bekendtgørelserne og aftaleforhold, samt AB 18 og ABR 18 og de deraf afledte konsekvenser som en IKT-leder kan møde. Han har derudover fået indblik i Facility Management og forandringsledelse, entrepriseret, digitalisering og juridiske forhold.

 

Med IKT-bekendtgørelserne sikres der værdiskabelse ved anvendelse af IKT-værktøjer.

Bl.a. vil man ved anvendelse af typekodning til data-udtræk, kunne trækket mængder ud til anvendelse af tilbudsudregning eller til den fremtidige drift for bygherre.

Samtidig sikres der med IKT-procesmanualer, at der tales et fælles sprog. Blandt andet vil grænsefladerne for arkitekter og ingeniører være afklaret, såsom detaljeringsgraden af byggeobjekter i de digitale modeller og derved vil man undgå tvivlsspørgsmål eller frustrationer.

Med uddannelsen kan Lars nu vejlede byggeriets parter, til at højne kvaliteten i projekteringen, ved bl.a. anvendelse af kollisionskontroller og dermed undgå fejl, spare tid og sikre at projekteringsmaterialet og byggeriet bliver ensartet og bidrager til mangelfri aflevering til tiden.

 

Med uddannelsen kan Lars nu vejlede byggeriets parter, til at højne kvaliteten i projekteringen, ved bl.a. anvendelse af kollisionskontroller og dermed undgå fejl, spare tid og sikre at projektmaterialet og byggeriet bliver ensartet og afleveret til tiden og i sidste bidrage til at bygherren får mere kvalificerede drifts- og vedligeholdelsesplaner og dermed et bedre overblik over, hvor og hvornår ejendommen skal vedligeholdes, og hvad det koster.