Konkurrence om 120 boliger vundet

Arkitektkonkurrence vundet 

Bebyggelsen er karakteriseret af en C - formet karré, som slynger sig beskyttende omkring et gårdrum.

Karréens ydre, møder byen med en åben facade i stueplan, hvor butikker og et hyggeligt gadeforløb med sol, beplantning og bænke inviterer byens besøgende til ophold. I gårdrummet er placeret et fælleshus, som fungerer som omdrejningspunkt, dels for bebyggelsen og dels for lokalmiljøet. Omkring fælleshuset opstår der fire pladser af forskellig karakter. Torvet, som er en offentlig plads i forbindelse med hovedindgangen til fælleshuset. Den urbane plads hvorfra der er adgang til erhvervslokalerne, parkering i dagtimerne og boldbane om aftenen. Det grønne gårdrum med en stor fælles terrasse i sammenhænge med stuen i fælleshuset, legeområde, grønt - og forhaver afskærmet fra fællesarealet af cykeldepot og gangzoner. Samt taghaven med café i et væksthus på toppen af huset - hvorfra kan man følge Billunds unikke, teknologiske landskab med ’jernfugle’, som pryder himlen.

Data:

Anvendelse:121 almene boliger med fælleshus samt et sundhedshus (11.700 m²),
Adresse: Ole Kirksvej, Billund
Bygherre: Bovia
Totalentreprenør: Junge Byg
År: Arkitektkonkurrence vundet oktober 2018 - Under projektering

Yderlig information:
Kontakt Martin Schack her

Ginneruparkitekter - Konkurrence om 120 boliger vundet
Ginneruparkitekter - Konkurrence om 120 boliger vundet