Daginstitution i Skanderborg vundet

Daginstitutionen på 2.000 m2 er vundet i totalentreprisekonkurrence og Dommerkomiteen udtalte bl.a. "Generelt viser tilbuddet at der er god indlevelse i de ønsker der er til henholdsvis det rent praktiske men også at der er tilbudt emner som understøtter den legende hverdag for børnene. Især er moodboard/materialekonceptet en meget positiv tilgang til opgaven”.

Den nye daginstitution ligger i delvis i fredskov ved Dyrehaven i Skanderborg, hvorfor en særlig bearbejdning og tilpasning til landskab og natur er særlig væsentligt for projektet. Der arbejdes i stor grad med miljøcertificerede materialer og en stor opmærksomhed på et godt indeklima, herunder behagelige lydniveauer og taktile overflader samt et landskabelige udeområde der inspirerer til leg og bevægelse i pagt med naturen.