Metoder:

Projektudvikling

Fortrolighed i udviklingsprojekter

GINNERUPARKITEKTER har en mangeårig og stolt tradition med projektudvikling. Vi kan se mulighederne og tegne visionerne og rådgiver med indledende analyser og screeninger af en mulig projektgrund. Vi bistår både private investorer og erhvervskunder med at identificere de gode byggemuligheder.

Med en analytisk tilgang til en hver opgave, søger vi at vende alle sten til gav for den optimale løsning med afsæt i social, miljømæssig og økonomisk bevidsthed.

Ginneruparkitekter - Projektudvikling
Ginneruparkitekter - Projektudvikling

Vi er vant til at arbejde med høj diskretion og har forståelse for projektudvikleres og investorers behov for fortrolighed i udviklingsprojekter. Tegnestuen har interne processer der sikre at vores samarbejdspartnere trygt kan indlede et samarbejde uden frygt for at information kommer ud til uvedkommende.

Jens Erik Rasmussen, arkitekt/partner

Analyse af byggemuligheder

GINNERUPARKITEKTER har en mangeårig og stolt tradition med projektudvikling. Vi kan se mulighederne og tegne visionerne og rådgiver med indledende analyser og screeninger af en mulig projektgrund. Vi bistår både private investorer og erhvervskunder med at identificere og analysere de gode byggemuligheder. Med en analytisk tilgang til en hver opgave, søger vi at vende alle sten til gav for den optimale løsning med afsæt i social, miljømæssig og økonomisk bevidsthed.

Ginneruparkitekter - Projektudvikling

Indledningsvis udarbejder vi bebyggelsesplaner der kan bidrage til vurdering af projektcase og indledende dialog med myndigheder. Vi analyserer og arbejder bevidst med balancen mellem projektgrundens udnyttelsesgrad og projektets kontekst med respekt for både projektøkonomi og by- og landområders karakter.

Vi har dybdegående kendskab til plan- og myndighedskrav som vi naturligvis højder for allerede fra de indledende faser.

Metoder

Ginnerup Arkitekter projekt Projektudvikling

Projektudvikling

Ginnerup Arkitekter projekt Arkitektur

Arkitektur

Ginnerup Arkitekter projekt Projektering

Projektering

Ginnerup Arkitekter projekt Bæredygtighed

Bæredygtighed

Ginnerup Arkitekter projekt Formidling

Formidling

Ginnerup Arkitekter projekt Interiørdesign

Interiørdesign