Metoder:

Projektering

Eksempel på en byggesag

Hos GINNERUPARKITEKTER arbejder vi målrettet med bruger-/bygherreinddragelse som en metode til udvikling af både projektudvikling, nybyggerier, renoveringer og ombygninger af eksisterende byggerier. Dette betyder, at brugerne får mulighed for at bidrage positivt til udformningen af byggeriet, og hvor vi som rådgiver ikke har rollen som smagsdommer men som samarbejdspartner.

Efter der er indgået aftale om et samarbejde, udarbejder vi et skitseprojekt i tæt dialog med bygherre og eventuelle øvrige brugere. 
Gennem dialogmøder med bygherre, tilretter vi projektet og får det skåret skarpere til i forhold til de kommentarer og inputs, vi får igennem dialogen.

Ginneruparkitekter - Projektering

Vores mission er at hjælpe vores bygherre igennem hele processen med at træffe bevidste beslutninger på oplyst grundlag

Janus Mouritsens, bygningskonstruktør/partner

Projektering

Når skitseforslagets overordnede koncept, omfang, beliggenhed samt indretning er på plads, udarbejder vi det nødvendige projektmateriale til myndighederne og søger om byggetilladelse. Vi kan udarbejde detailprojekt til udbud, gennemføre udbudsforretning samt kontrahering. Faserne vil i et styret og planlagt forløb løbende kvalitetssikres. Gennem processen er der stor fokus på konstruktionsløsninger, materialevalg, tekniske valg og løsninger, føringsveje og byggeøkonomi.
Afslutningsvis føres der tilsyn for at sikre, at arbejdet udføres, så det følger projektets arkitektoniske intentioner, og at arbejdet udføres i overensstemmelse med projektet som aftalt.

BIM og digital byggeri

For at optimere vores projekter og for at sikre en optimal kvalitetssikring mellem ingeniør og arkitekt samt øvrige projektaktører, har tegnestuen siden år 2000 arbejdet med projektering i 3D. Siden 2009 er alle projekter udelukkende projekteret i 3D i tegneprogrammet REVIT. 

For yderligere at optimere og sikre den planlagte kvalitet i hele projekterings- og udførelsesfasen, har vi ved udvalgte byggerier i samarbejde med alle byggeriets aktører, arkitekter, ingeniører, håndværkere mv. gennemført byggerier som: Det Digitale Byggeri.

Metoder

Ginnerup Arkitekter projekt Projektudvikling

Projektudvikling

Ginnerup Arkitekter projekt Arkitektur

Arkitektur

Ginnerup Arkitekter projekt Projektering

Projektering

Ginnerup Arkitekter projekt Bæredygtighed

Bæredygtighed

Ginnerup Arkitekter projekt Formidling

Formidling

Ginnerup Arkitekter projekt Interiørdesign

Interiørdesign