Villa Vejle Fjord 

Ny villa ved vejle Fjord
 

Ny helårsbeboelse som erstatning for eksisterende beboelse på en kuperet grund ned til Vejle Fjord.
Intensionen med den nye bebyggelse er, at bygningen som helhed skal medføre en forbedring af de landskabelige og byggemæssige forhold, på en sådan måde at bygningen falder mere i et med landskabet og syner mindre fremtrædende fra kysten og den offentlige sti der ligger for foden af matriklen.
Det nye hus tænkes i farveholdning og materialevalg at indgå i naturens egen farvepalette.

Da huset ligger blot 20 meter fra kystlinjen og indenfor skovbyggelinien og samtidig i et fredet område, er der søgt om en lang række dispensationer ved forskellige offentlige instanser.
Naturstyrelsen har givet tilladelse til den nye bebyggelse og har lagt vægt på at det nye hus hverken ligger tættere på kysten eller er højere end det eksisterende hus.

Vi har løbende været i tæt dialog med forskellige myndigheder for opnåelse af dispensation til opførelse af den nye helårsbeboelse.
Projektet har på grund af beliggenheden tæt på kysten, i landzone, indenfor skovbeskyttelseslinien og i et fredet område krævet dispensationer fra følgende:
 

 • Standbeskyttelselinje
 • Skovbyggelinje
 • Landzone
 • Fredet område (Ulbækhus-fredningen)

 

 

Data:

Anvendelse: Villa
Adresse: Vejle Fjord 

 

Yderlig information: Kontakt Trine Mouritsen her

 

< Tilbage til billeder

 

Nøgleord for projekt:

 • Nybyggeri
 • Villa, Vejle Fjord
 • Arkitekttegnet
 • Naturstyrelsen
 • Strandbyggelinje
 • Landzone
 • Fredet området