Volsted Plantage Vandværk

Nyt vandværk til Aalborg og omegn
 

Volsted Plantage Vandværk er placeret i det åbne landskab. Mod ankomsten fra nord præsenteres processalens høje volumen, hvorfra der er indkig til rentvandstankene i bygningens indre. Mod syd findes en lavere bygning, der indeholder de supplerende funktioner og desuden giver adgang til vandværket.

Vandværket er disponeret i ét sammenhængende gulvniveau, der giver bygningen karakter af en naturlig og enkel ramme omkring vandprocessen. Dette gør anlægget optimalt tilgængeligt for drift.

Det er væsentligt for designet og disponeringen af det nye vandværk, at bygningen har et formsprog, der kan aflæses på afstand og kan formidle bygningens funktion. Mødet mellem de to bygningskroppe fremstår meget ligefrem og er fokuseret, så bygningen tydeligt beskriver vandprocessens forskellige dele overfor besøgende. Samtidig har bygningen en detaljebearbejdning, der beriger på nært hold.

Facaderne åbner for varierende kig til anlægget og teknikken, hvilket gør, at bygningen fremstår åben og imødekommende overfor offentligheden. Den store åbning mod nord suppleres med ”gennemsigtighed” på tværs af processalen fra vest og øst. Materialeholdningen fremstår enkel med blank mur på den høje processal og pudset/vandskuret murværk på den lavere bygning mod syd.

Grundet forureningsrisiko er der de seneste 25 år gennemført lukninger af en lang række vandværker i og omkring Aalborg. Volsted Plantage Vandværk skal forsyne Volsted lokalområde med rent drikkevand og skal være med til at fremtidssikre vandforsyningen i Aalborg By. En placering af det nye vandværk indenfor skovarealerne i Volsted Plantage giver god beskyttelse mod grundvandsforurening.

 

Data:

Anvendelse: Vandværk
Adresse: Volsted
Bygherre: Aalborg Vand A/S
Areal: ca. 415 m²
År: 2017-2019
Totalentreprenør: Vand og Teknik
Ingeniør: Drias A/S
 

 

Yderlig information: Kontakt Michael Christensen her

 

< Tilbage til billeder

 

Nøgleord for projektet

  • Vandværk
  • Indpasset i naturen
  • Drikkevandssikkerhed
  • Forsyning
  • Volsted
  • Aalborg