SØRUPVÆRKET

Nyt vandværk i Svendborg i partnering


Sørupværket er et nyt komplet vandværk der opføres som erstatning for det eksisterende Hovedværk. Vandværket placeres i umiddelbart tilknytning til Svendborg Vand-/ og Affalds eksisterende bygningsmasse.
Der har været tæt dialog gennem projektforløbet via bl.a. workshops og et klart procesforløb i partneringgruppen. Fokuspunkter har bl.a. været optimalt samspil mellem procesanlæg og bygning, driftssikkerhed og hygiejnezoner samt det gode arbejdsmiljø i bygningen. 
Sørupværkets arkitektur og indretning tager udgangspunkt i en respekt for bygningen som en ramme om vandprocessen. 
Målet med vandværket er, at skabe en fremtidssikret, fleksibel ramme for nuværende og fremtidige vandprocesbehov. Bygningens rumdisponering tager bl.a. udgangspunkt i vandets vej gennem vandbehandlingsprocessen.
Bygningen er udformet med et enkelt greb, hvor hele procesanlægget og administrationsdelen er indeholdt i samme bygningsvolumen. 
Med et enkelt, klart udtryk og et stærkt hovedgreb indpasser vandværket sig de andre bygningsvolumener i området. Med den skrånende taghældning mod syd og en placering skubbet ind i terrænet mod nord, tilpasser bygningen sig det let skrånende terræn. 
Bygningskroppen åbner sig op fra terrænet og via store glasfacader inviterer til indblik i vandets vej gennem renselsesprocessen.
Der har været arbejdet med materiale- og farvevalg i tæt dialog med bygherre.

 

 

Data:

Anvendelse: Vandværk
Adresse: Svendborg
Areal: 1.400 m²
Bygherre: Svendborg Vand A/S
År: Opført 2017
Totalentreprenør: Per Aarsleff
Ingeniør: Rambøll
Procesanlæg: Vand & Teknik
Bygherrerådgiver: Alectia 


 

Yderlig information: Kontakt Jens Erik Rasmussen her

 


< Tilbage til billeder

 

Nøgleord for projektet

  • Vandværk
  • Partnering
  • Indpasset i naturen
  • Svendborg
  • Sørupværket
  • LAR 
  • Regnbede
  • Vandproces
  • Drikkevand