Søften Vandværk

Gør vandprocessen synlig for offentligheden 

 

Vandværket er placeret på en skrånende grund hvor terrænet falder naturligt fra villavejen og ned mod parken. Bygningen består grundlæggende af en høj rentvandshal samt de supplerende funktioner, hvor sidstnævnte kan rummes i en lavere bygningskrop. Ved at holde samme tagkote på hele vandværket, kan bygningen indpasses i terræn og kontekst, med en høj facade mod parken og en lavere facade mod vejen, hvor vandværket både i kraft af skalering og facadeudtryk - blank murværk med reliefvirkninger – fremstår som en integreret del villakvarteret.

Mod parken er rentvandshallen dimensionsgivende for bygningshøjden, og den høje facade markerer vandværket mod parken. Den nederste del af facaden er her åbnet op for indkig med store glaspartier, så rentvandstankene træder frem i bygningens indre og synliggør vandprocessen for offentligheden. 

Yderlig information: Kontakt Jens Erik Rasmussen her

 

Data:

Anvendelse: Vandværk
Adresse: Søften, Favrskov Kommune
Bygherre: Søften Vandværk I/S
Areal: 360 m²
År: Opføres i 2018
Totalentreprenør: Vand og Teknik
Ingeniør: DRIAS A/S

 

 

< Tilbage til billeder

 

Nøgleord for projektet:

  • Vandværk
  • Søften
  • Integreret i villakvarteret
  • Arkitekttegnet
  • Facadeudtryk
  • Vandproces