LUNDBY KRAT VANDVÆRK

Nyt vandværk i Ålborg

 

GINNERUPARKITEKTER har vundet konkurrencen om et nyt vandværk, denne gang i Lundby Krat for Aalborg Forsyning.
Vandværket kommer til at forsyne 10.000 boliger og det nye Universitets Sygehus i Ålborg med rent drikkevand.
Vandværket bliver indpasset stilfærdig i landskabet, da bygningen ligger i landzone og lige op af et fredet skovområde, med stærke naturinteresser.

Gennem de seneste 25 år er der gennemført lukning af en lang række vandværker indenfor bygrænsen i Ålborg, dette primært pga. forureningsrisiko. En placering af det nye vandværk i skovarealet sikre en god beskyttelse af grundvandet.

 

 

Data:

Anvendelse: Vandværk
Adresse: Lundby Krat, Aalborg
Bygherre: Aalborg Forsyning
År: Opført 2016
Totalentreprenør: Vand & Teknik
Ingeniør: Drias
Skitserende arkitekt: N+P Arkitektur

 

Yderlig information: Kontakt Janus Mouritsen her

 

< Tilbage til billeder

 

Nøgleord for projektet

  • Vandværk
  • Partnering
  • Indpasset i naturen
  • Svendborg
  • Sørupværket
  • LAR 
  • Regnbede
  • Vandproces
  • Drikkevand