LEM VANDVÆRK

Nyt vandværk vundet


GINNERUPARKITEKTER vandt totalentreprisekonkurrencen  om et nyt Vandværk ved Lem. 

I det nye vandværk er der arbejdet med en skarp og ren bygningstypologi, der nænsomt indarbejder sig i landsskabet, og samtidigt tilpasser bygningens udformning sig vandværkets indre tanke / procesanlæg. Vandværket er højest hvor rentvandstankene er placeret, og folder sig ned til vandværkets filter- og iltningstanke, for til sidst at danne en overdækning mod nord ved indgangen. Det nye vandværk fremstår nedtonet i sit udtryk med den mørke farve. De mørkegrå stålprofilplader gør at bygningen falder ind i naturen blandt træerne på grunden.

Indgangen til vandværket markeres ved at facaderne mod øst og vest samt taget forsætter ud og danner en ramme om indgangsfacaden. I rammen, som skaber en overdækning, skifter facadematerialet til lyse facadeplader, som bryder de mørkere facader og byder velkommen. Centralt i facaden er indgangspartiet placeret med glasdøre samt et stort vinduesparti, som sammen med glasdøre mellem ankomstrummet og processalen giver kig i processalen fra forpladsen. I bygningens østfacade er placeret et stort demonterbart vinduesparti, som giver mulighed for eventuel udskiftning af filtertanke eller iltningstanke.

Det nye vandværk er indrettet således at vandprocessen understøttes og tydeliggøres gennem en klar funktionel disponering. Vandværket er indrettet med en stor processal med to rentvandstanke, filtertanke, iltningtanke og pumper placeret mod syd. Det nordlige bygningsafsnit nærmest Vejbyvej rummer mere afskærmede funktionsrum som tavle/SRO rum og blæserrum. Her har man også indgangen placeret med en sluse ind til vandværket samt adgang til toilet.

Planen er, at det nye vandværk kan udvides med yderligere en linje bestående af 1 rentvandsbeholder, 2 filtre og to iltningstanke. Udvidelsen kan etableres som en fortsættelse af det nye vandværks bygningstypologi mod vest.

 

Data:

Anvendelse: Vandværk
Adresse: Lem
Bygherre: Din Forsyning A/S
Areal: 400 m²
År: Projektering pågår medio 2018
Totalentreprenør: Vand og Teknik
Ingeniør: Drias

 

Yderlig information: Kontakt Jens Erik Rasmussen her

 

< Tilbage til billeder

 

 

 

Nøgleord for projektet

  • Vandværk
  • Indpasset i naturen
  • Vandproces
  • Drikkevand