Haarby Vandværk

Nyt vandværk i Haarby på Fyn
 

Bebyggelsen skal have en vis ærlighed omkring sin funktion som vandværk samtidig med at det signalerer offentlighed og ikke privathed, som man kender det netop fra parcelhuset. Der arbejdes derfor med nogle store og enkle elementer i bygningskroppene. I facaderne samles vinduer og døre i store sammenhængende indtrækninger i facaden, samtidig med at lamel-solafskærmingen er i stål og dermed giver bygningerne et ”industrielt touch”.

Den nye plads der skabes der hvor det eksisterende vandværk i dag er beliggende, vil komme til at fungere som en ny forplads for vandværket.

Forpladsen, “Vandets Plads” er indtænkt i forslaget som en offentlig plads, der vil fungere som en rekreativ lomme på det eksisterende stisystem. ”Vandets Plads” forbindes på tværs af den offentlige sti med en tværgående belægning, således at der tydeligt skabes en kobling mellem administrationen og det nye vandværk.

Forpladsen er bearbejdet som en mellemting mellem park og torv. Pladsen består af huller og toppe som skal illustrere et bymæssigt landskab, ”huller” som i vandhuller og ”toppe” som små grønne bakker. Beplantningen på pladsen skal fungere som rumskabende elementer på den store plads. Beplantningen er høj og lidt ”vild” som man oplever det i eng-og vådområder.

 

 

Data:

Anvendelse: Vandværk
Adresse: Haarby, Fyn
Bygherre: Haarby Vand A/S 
Totalleverandør: Kemic Vandrens A/S
År: 2014


 

Yderlig information: Kontakt Janus Mouritsen her

 

< Tilbage til billeder

 

Nøgleord:

  • Vandværk
  • Indpasset i naturen
  • Haarby
  • Vandproces
  • Drikkevand
  • Arkitekttegnet