VANDVÆRK DJURSLAND VEST

Nyt vandværk på Djursland

 

Det nye Vandværk Djursland Vest vil med sin solitære placering på et højdedrag nord for Auning blive synligt fra lang afstand, og lige som smeltevandet har formet landskabet, er drikkevandet og de funktionelle rammer om processen det direkte afsæt for vandværkets arkitektur.
Bygningen rejser sig roligt og markant over terræn som en lomme, der er presset op af vandet. Herved dannes en klart aflæselig, sammenhængende flade, der udgøres af facaderne mod syd og nord samt taget. Denne flade danner det overordnede ly for procesanlægget. Formen understreger intentionen om en bygning, der på samme tid er et nyt element, og indgår som en naturlig del af landskabet. 

”Lommens” profil dikteres af højdeforskellen på de forskellige proceselementer, og derfor ”kulminerer” formen højdemæssigt over de to store rentvandstanke. Bygningen er fra starten tænkt som rammen om en proces, som et samspil imellem huset og de funktioner det rummer.
Vandværket indeholder alle funktioner i ét samlende volumen, og følger en klar funktionel disponering, hvor processalen flankeres i den ene side af de mindre procesrum (med direkte adgang til salen) samt de sekundære funktioner. 

Vandværkets planløsning er disponeret så den ikke hæmmer processen, men understøtter og tydeliggør den, er bygningens udformning og farvesætning designet ud fra ønsket om dels at stå præcist og aflæseligt i landskabet, dels at optage og udtrykke årstidernes og vejrligets skiften.

 

 

Data:

Anvendelse: Vandværk
Adresse: Ved Auning, Djursland
Bygherre: Vandsamarbejdet Djursland Vest A/S
År: Opført 2017
Totalentreprenør: Vand & Teknik
Ingeniør: Drias

 

Yderlig information: Kontakt Jens Erik Rasmussen her

 

< Tilbage til billeder

 

Nøgleord:

  • Vandværk
  • Indpasset i naturen
  • Djursland
  • Arkitekttegnet
  • Vandproces
  • Drikkevand