Aquapoint Køge

Vandtestcenter - et ikon byggeri
 

Bygherre ønskede sig et visionært projekt til en moderne fødevarevirksomhed som et vandværk og testcenter er. Det skulle være  fremtidssikret, fleksibelt, åbent, inviterende,  en god attraktiv arbejdsplads og tilføre værdi for naboerne i lokalområdet. Vandtestcentret skulle være et træplaster, hvor studerende, virksomheder og forskere kunne komme og benytte faciliteterne.

På kanten mellem oplandet og Køge by ligger aqua POINT Køge, et stort nyt vandværk samt service- og administrations faciliteter. Ved ankomsten til byen markerer bygningskomplekset sig ved sin enkle, forfinede og tidsløse æstetiske formgivning. Fra denne vinkel gør aqua POINT Køge sig som et tidsløst ikon-byggeri. Fra vejen markerer den største bygning (rentvandstankene) og den ”svævende” (administrationsbygning) sig som to lyse æsker der i roligt og harmonisk formsprog og med sin enkle arkitektur repræsenterer det rene danske drikkevand.
Den overordne vision for hovedgrebet er at formgive aqua POINT Køge og grunden med tydelig samhørighed og tilknytning til det landskab der forsyner vandværket med råvandet der bliver Køges drikkevand. Samtidig ønsker vi at indpasse bygningen med respekt for nærmiljøet og at skabe rekreative værdier for naboerne.

Vand har en sluttet naturlig cyklus og er både under og over jorden. Denne tanke holder bygningen fast i. Dette gøres ved som arkitektonisk idé at lade grundvandet ”løfte” vandbehandlings funktionerne op ad terrænet og ”løfte” den en etage omkring bygningen, så f.eks. filtertankene er lige meget over og under jorden.
Som sidegevinst giver det at terrænet løftes omkring den høje bygning mod syd mod områdets institutioner, af bygningen optages af terræn og dermed nedbringes i skala, for et mere venligt udtryk.

 

 

Data:

Anvendelse: Vandværk, testcenter samt service- og administrations faciliteter
Adresse: Køge
Bygherre: Køge Vand A/S
Areal: 2.600 m²
År: Arkitektkonkurrence 2014
Ingeniør: Alectia
Landskabsarkitekt: Schønherr

 

Yderlig information: Kontakt Jens Erik Rasmussen her

 

< Tilbage til billeder

 

Nøgleord for projektet

  • Vandværk
  • Indpasset i naturen
  • Arkitektonisk markant
  • Undervisning og mødefaciliteter
  • Testcenter
  • Ikon byggeri