Skanderborg Sundhedscenter 

Helhedsplan og grafisk identitet

 

Ginneruparkitekter har lavet en helhedsplan vedr. Skanderborg Sundhedscenter. Helhedsplanen har til formål at danne baggrund for Regionsrådets prioritering i forhold til behovet for ombygninger og byggemæssige forbedringer på regionens sundhedshuse. Der er foretaget en overordnet registrering og formidling af de bygningsmæssige forhold med hensyn til størrelse, kvalitet, egnethed for ombygning, tilgængelighed og energimæssige standard samt overslagsbudgetter.

Ud over helhedsplanen har GINNERUPARKITEKTER designet Sundhedscentrets nye grafiske identitet, herunder en effektiv og funktionel skiltning samt indretning og belysning af fællesarealer. Der er i den nye skiltning lavet et markant og tydelig hierarki, så der skelnes mellem "nice to know" og "nice to know".

 

 

Data: 

Anvendelse: Helhedsplan og grafisk identitet
Adresse: Sygehusvej 7, Skanderborg
År: 2013/2015
Bygherre: Regionshospitalet Horsens

 

Yderlig information: Kontakt Trine Mouritsen her


< Tilbage til billeder


Nøgleord for projekt:

  • Indretning 
  • Sundhedscenter
  • Aktivitetscenter
  • Skiltning
  • Belysning
  • Grafisk identitet
  • Arkitekttegnet