Præsthøjgården 

 

Ginneruparkitekter var bygherrerådgiver på arkitektdelen ved renovering af det eksisterende plejecenter samt nybyggeri af 52 døgndækkede boliger.

Plejecentret består af døgndækkende boliger, aflastningspladser og lette plejeboliger. Præsthøjgården favner samtidig mange forskellige aktiviteter som bl.a. et stort daghjem, træningsfaciliteter, åben aktivitet samt cafe, og skal dermed tilgodese en bred målgruppe og dennes behov. 

Tegnestuen har udarbejdet arkitektprojekt på renovering og nybygning af i alt 109 plejeboliger frem til projektforslag og udbud i totalentreprise.

De overordnede Intentioner for byggeriet har været af skabe gode og trygge rammer for leve-bo-miljøer til fælles socialt samvær samt at skabe hjemlige, lyse og imødekommende boliger med god kontakt til omgivelserne.

Samtidig har det været intentionen at der med udformningen af bebyggelsen tilgodeses et yderst velfungerende arbejdsmiljø for personale og beboere. Boligerne er fleksible, så de kan indrettes til såvel selvhjulpne som plejekrævende beboere.

Det har der ud over været vigtigt at tilpasse huset det kuperede terræn med fald mod nord samt udsigten over byen. Samt at skabe gode nære og grønne ude-opholdsarealer.

 

 

Data:

Anvendelse: Renovering af plejecenter og 54 nye beskyttede boliger
Adresse: Ternevej, Horsens
Bygherre: Horsens Kommune / AAB
År: 2010-2011
Areal: 5400 + 11.000 m²

 

Yderlig information: Kontakt Janus Mouritsen her

 

< Tilbage til billeder


Nøgleord for projekt:

  • Bygherrerådgiver
  • Renovering
  • Plejecenter
  • Nybygning
  • Beskyttede boliger
  • Bygherrerådgivning
  • Arkitekttegnet