Lokalpsykiatrien Odense

Arkitektkonkurrence om ny Lokalpsykiatri
 

Lokalpsykiatri Odense er placeret i det gamle Storms pakhus med den tanke, at bevare et stykke historie i området og tilføre nye funktioner, der spiller sammen med den øvrige arkitektur i området. Arkitektonisk er bygningens oprindelige udtryk søgt respekteret i de ændringer, den nye funktion kræver.
Lokalpsykiatri Odense er en samling af 13 teams fra fire forskellige lokaliteter i Odense, hvor man i et psykiatrisk center har mulighed for at styrke den borgernære og ambulante behandling, samt skabe tværfaglig samarbejde blandt personalet.

Husets indretning er designet med fokus overskuelighed, sikkerhed og tryghed for patienter og personale på flere forskellige plan. Der er bl.a. arbejdet med flere grader af privat- og offentlighed samt gennemsigtighed, således der skabes en stor variation af opholds- og samlingsmuligheder.
Karakteristiske bygningsdele i den bevaringsværdige bygning bevares - Hermed får man sjæl, patina og historie foræret og en kombination af nyt og gammelt bidrager til stor oplevelsesværdi.

 

 

Data:

Anvendelse: Lokalpsykiatri
Adresse: Storms Pakhus, Odense
Bygherre: Region Syddanmark
År: 2015
Areal:  
Ingeniør: Oluf Jørgensen
Totalentreprenør: Aarsleff  

 

Yderlig information: Kontakt Janus Mouritsen her

 

< Tilbage til billeder


Nøgleord for projekt:

  • Socailpsykiatri
  • Storms Pakhus
  • Odense