Klovenhøj Demenslandsby
 

GINNERUPARKITEKTER er totalrådgiver og arkitekt på både til- og ombygning af demens-plejehjemmet Klovenhøj. Med beboernes livskvalitet som centralt omdrejningspunkt, fokuserer projektet på hjemlighed, nærvær og genkendelighed. Demens-plejehjemmet er opbygget med hjem-klynger, der organiserer sig omkring trygge og varierede indre gårdrum, der giver gode muligheder for masser af dagslys og natur-oplevelser i trygge områder. Der er taget højde for både personalets og beboernes sikkerhed på den måde, at nogle områder og rum er designet som ”skjulte” og andre er særlig ”oplyste”, således beboerne lettere kan finde hjem og i øvrigt færdes trygt og samtidig understøtter farver, indretning og beplantning genkendeligheden. 
Personalets sikkerhed er søgt understøttet via overskuelige arealer og ”skjulte flugtveje” fra alle beboerarealer. 
Der er i projektet indarbejdet servicearealer som velværebad, sanserum, bibliotekt, træningscenter, frisør, dagligstuer, cafeer og vaskeri, desuden indarbejdes der døgnrytmebelysning.
Hovedgrebet for den landskabelige bearbejdning af udearealerne ved Demensplejehjemmet, hvor bygningerne lukker sig trygt omkring et indre byrum, er at skabe en landsby med plads til alle. En landsby, som afspejler det liv, beboerne kender med fokus på tryghed, hvor minder og genkendelse bliver skabt gennem forskellige sanse- og rumoplevelser.
 
Uderummene indeholder forskellige landskabelige elementer og kvaliteter, som imødekommer beboerne på forskellige niveauer og med forskellige behov for stimuli. Projektet etablerer et spænd af varierede uderum, fra sansehave med springvand, varierede stier i det nære og mere krævende travestier for de fysisk meget friske, der etableres sansehave, dyrehold med får og kaniner, ”kolonihave og campingplads”.

 
 

Data:

Anvendelse: Demens-plejehjem
Adresse: Brædstup
År: 2018
Bygherre: Horsens Kommune

 

 

Yderlig information: Kontakt Trine Mouritsen her

 


< Tilbage til billeder

 

 

 

  • Demens
  • Tilgængelighed
  • Plejehjem
  • Horsens