PROFIL
 

BLIVENDE ARKITEKTONISKE LØSNINGER
GINNERUPARKITEKTER har siden 1978 beskæftiget sig med udvikling og realisering af bygge- og planlægnings projekter indenfor nybyggeri, renoverings- og rådgivningsopgaver, programanalyse samt landskabs- og produktdesign.

Vi fokuserer på nytænkning, høj faglighed og er altid i udvikling. Vi værner om vores dynamiske og ærlige samarbejdsform, der giver os et frugtbart samspil mellem unge kræfter og erfarne medarbejdere. GINNERUPARKITEKTER arbejder målrettet med at skabe helstøbte arkitektoniske løsninger som afspejler og respekterer funktionen og omgivelserne med den overordnede ambition, at opnå et stærkt arkitektonisk greb, indenfor de givne økonomiske og tidsmæssige rammer.

I tæt samarbejde med bygherre og samarbejdspartnere opnår vi en optimal løsning af opgaven. Under projektering og i udførelsen følges projekterne tæt for at sikre at kvalitet, budgetter og udarbejdede tidsplaner overholdes. Allerede i idéfasen er vi meget bevidste omkring økonomi. Vi skitserer ud fra en stor opmærksomhed på økonomi og bygbarhed således at projekter kan gennemføres og realiseres i høj kvalitet indenfor budgetrammen. Vi har løbende fokus på forventningsafstemning og dialog med vores bygherre, således at der er fra opstarten dannes en ensrettet holdning til funktionalitet, kvalitet og æstetik.

Som arkitekt bidrager vi med et helhedssyn og en forståelse for bygherres og eventuelt andre brugeres behov. Samtidig bidrager vi med arkitektoniske og tekniske visioner, faglighed og erfaring. Vi udfordrer med respekt og forståelse for projektets økonomi og muligheder for at tilføre bebyggelsen nye arkitektonisk, indeklima-og energimæssige værdier.

 

RÅDGIVNING I BÆREDYGTIG BYGGERI
GINNERUPARKITEKTER tilbyder rådgivning indenfor bæredygtigt byggeri med certificerede DGNB konsulenter ansat på tegnestuen. Der arbejdes integreret med bæredygtighed som et naturligt indarbejdet ”mind-set” på alle vores projekter og ikke blot ved projekter hvor der ønskes certificering. Bæredygtighed er en arbejdsmetode der udvikler os og giver os mulighed for at udføre et æstetisk og sundt byggeri med høj brugskvalitet og lav miljøbelastning i materialer og drift.

 

BIM OG DIGITAL BYGGERI
For at optimere vore projekter og for at sikre en optimal kvalitetssikring mellem ingeniører og arkitekter og øvrige projekt aktører, har tegne-stuen siden år 2000 arbejdet med projektering i 3D. De sidste 8 år er alle projekter udelukkende projekteret i 3D i tegneprogrammet REVIT.

For yderligere at optimere og sikre den planlagte kvalitet i hele projekteringsperioden og i udførelsesfasen, har vi ved udvalgte byggerier i samarbejde med alle byggeriets aktører, arkitekter, ingeniører, håndværkere mv. gennemført byggerier som: Det Digitale Byggeri.

 

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING
Vi sætter en stor ære og glæde i, at arbejde for et godt samarbejde og kompetent rådgivning. Vi arbejder altid målrettet med at skabe et effektivt, dynamisk, udviklende og resultatskabende samarbejde med både bygherrer og samarbejdspartnere.

Vi er stolte over at have topscore i kundetilfredshedsmåling udført af den uvildige instans, Byggeriets Evaluerings Center. Det er noget vi arbejder aktivt med gennem et effektivt, konstruktivt og udviklende samarbejde og processtyring, i vores både små og store projekter.


AMBASSADØR FOR HORSENS ALLIANCEN
GINNERUPARKITEKTER modtog i 2018 CSR-mærket.
CSR-mærket gives til virksomheder der tager et socialt ansvar og spiller en aktiv rolle i lokalsamfundet.

GINNERUPARKITEKTER modtog i 2016 ALLIANCE-mærket.
ALLIANCE-mærket gives til virksomheder og organisationer, der har en særlig ambassadør-rolle i lokalområdet og bidrager til opfyldelsen af HORSENS ALLIANCENs mål.
HORSENS ALLIANCEN er en lokal trepartsaftale, hvor Horsens Kommune, erhvervslivet i Horsens, DI Horsens og LO Horsens samarbejder om at fremme beskæftigelsen og forbedre rammevilkårene for erhvervslivet.   


NETVÆRK
BreakPoint
HR & Business
Next Generation

SPONSOR
Horsens Ny Teater