Nyheder

Her på nyhedssiden kan du følge med i stort og småt fra tegnestuen. Følg os på Facebook, LinkedIn og instagram hvor vi også vil opdatere med nyheder og andre relevante informationer.

Vundet Vandværk

Vundet Vandværk

18. juni, 2014
Vi har vundet opgaven med et nyt vandværk i Haarby på Fyn. Bebyggelsen skal have en vis ærlighed omkring sin funktion som vandværk samtidig med at det signalere offentlighed og ikke privathed, som man kender det netop fra parcelhuset. Der arbejdes derfor med nogle store og enkle elementer i bygningskroppene. I facaderne samles vinduer og døre i store sammenhængende indtrækninger i facaden, samtidig med at lamel-solafskærmingen er i stål og dermed giver bygningerne et ”industrielt touch”. Den nye plads der skabes der hvor det eksisterende vandværk i dag er beliggende, vil komme til at fungere som en ny forplads for vandværket. Forpladsen, “Vandets Plads” er indtænkt i forslaget som en offentlig plads, der vil fungere som en rekreativ lomme på det eksisterende stisystem. ”Vandets Plads” forbindes på tværs af den offentlige sti med en tværgående belægning, således at der tydeligt skabes en kobling mellem administrationen og det nye vandværk. Forpladsen er bearbejdet som en mellemting mellem park og torv. Pladsen består af huller og toppe som skal illustrere et bymæssigt landskab, ”huller” som i vandhuller og ”toppe” som små grønne bakker. Beplantningen på pladsen skal fungerer som rumskabende elementer på den store plads. Beplantningen er høj og lidt ”vild” som man oplever det i eng-og vådområder.

Tilbage