Petersmindehallen

Skolens og byens idrætshal

 

Vores intention med konkurrenceforslaget er, at understøtte visionen om, at idrætshallen skal skabe synergi mellem skole og fritid. Multihuset skal skabe mulighed for, at en bred vifte af aktivitetsmuligheder kan udfolde sig netop her.
Vores intention med den arkitektoniske og designmæssige bearbejdning er at konceptet ”nordlyset” fra jeres seneste projekt på Petersmindeskole som er designet over ideen ”Nordlyset”, videreføres og videreudvikles, således er er en naturlig sammenhæng mellem eksisterende nyere bebyggelse og den nye hal. Hallen skal indgå som en naturlig forlængelse af temaet, men have sin egen identitet.

Vi har arbejdet med, at give hallen sin egen arkitektoniske identitet, således at den fremstår som sit eget hus og at man derfor vil opleve det som natur-ligt, at omtale hallen som sit eget. 
Nordlyset er kendt på de nordlige breddegrader, det samme er gletscher, indlandsis, fjeldet og isbjerge. Vi har valgt at arbejde med ”Isbjerget” som inspiration, hvilket vi anser som en naturlig fortsættelse af den allerede implementerede tematik.
Facadeudtrykket på den nye idrætshal udformes over temaet ”Isbjerget”, som arbejdstitel fri fortolket til IS:KUBEN. Den fremstår lys i changerende matte og halvblanke plader. Pladernes glans tager hensyn til at der ikke opstår generende genskin for naboer og trafikanter, men dog, så der opnås et vis spil i facaden, der som iskrystaller vil glimte i solen. 
Hallens indvendige udtryk er inspireret af en kilde der stiger op fra isen. Selve hallen får derfor et helt rent udtryk som is med en krystalblå bund der illuderer kilden. Nordlyset koncept vil trækkes udefra og ind gennem IS:KUBEN, og omfavner kilden via cafeområdet, toiletterne og omklædnings-området. 
Udendørs belægning og udtryk tænkes som et nordisk landskab i miniformat, et udtryk der giver associationer til morænelandskabet, med stedsegrønne og stengrå toner. 

 

 

Data:
Anvendelse: Konkurrenceforslag til ny idrætshal
Adresse: Petersmindevej 25A, Vejle
År: 2018
Bygherre: Vejle Kommune
Totalentreprenør: LPH Byg
Ingeniør: D.A.I.

 

Yderlige information: Kontakt Trine Mouritsen her

 

< Tilbage til billeder

 

Nøgleord for projekt:

  • Skole
  • Idrætshal
  • Multihus
  • Skole
  • Sportshal