Brødeskov Hallen

Konkurrenceforslag til ny Idrætshal
 

Den nye idrætshal i Brødeskov ligger som et solitært byggeri i forbindelse med et eksisterende klubhus og i nær kontakt til den lokale skole. Hallen skal danne ramme om skolens daglige idrætsundervisning og bruges af Kommunens idrætsklubber, samt være samlingssted for skole og lokalsamfund.
Der har i udarbejdelsen af forslaget til den nye idrætshal været fokus på hensynet til det nærområde, som det selvstændige bygningsvolumen placerer sig i.
Det store volumen er søgt dæmpet visuelt ved, at bygningens form forskyder sig og man færdes langs den lavere velfærdsbygning, ligesom de ydre materialer i høj grad følger både klubhusets og skolens sort/gule udtryk. Således fremstår velfærdsbygningen i gule tegl og med en bygningshøjde, der svarer overens med de øvrige et-plansbygninger, klubhus og skolebygninger.
Hallen er udformet med særligt hensyn til at skulle yde optimale funktionelle og æstetiske forhold for boldspil, gymnastik samt fri og improviseret undervisning og leg. Således er alle krav til højder, afstande, overflader samt dagslysforhold efterlevet og søgt optimeret til netop disse forhold.

 

 

Data:

Anvendelse: Konkurrenceforslag til ny idrætshal
Adresse: Kollerødvej 1, 3400 Hillerød
Bygherre: Hillerød Kommune
Totalentreprenør: Byggeselskabet Paulsen
Ingeniør: Drias
År: Totalentreprisekonkurrence

 

Yderlig information: Kontakt Trine Mouritsen her

 

< Tilbage til billeder

 

Nøgleord for projekt:

  • Konkurrenceforslag
  • Idrætsanlæg
  • Idrætshal
  • Arkitekttegnet