Trine
Mouritsen

Arkitekt Cand. arch / Partner
Daglig leder / økonomi / HR
 

M: 28 76 45 34
E:tm@ginneruparkitekter.dk

 

 

Trine Mouritsen

Trines arbejder fortroligt med brugerinddragelse og har evnen til at tage en ledende og respektfuld rolle i inddragelsesprocesser så der kan opnås et funktionelt, arkitektonisk og økonomisk vellykket projekt for brugere på alle planer.
Hun tog i 2014-2015 en uddannelse som projektleder, hvilket har styrket hendes kompetencer med at lede og styre en proces og en projektorganisation. Hendes indsigt i de psykologiske faktorer, der har indflydelse på de involveredes samarbejde og kommunikation samt hendes evne til planlægning og styring af projekter, bliver teoretisk og praktisk styrket gennem uddannelsesforløbet.

Trine arbejder indlevende fra de indledende, analytiske faser og holder fokus ned til de sidste detaljer vedr. belysning, materialevalg, inventar, farvesætning, og grafisk udsmykning.

Trine har referencer indenfor institutions- og sundhedsrelateret byggeri samt boligbyggeri af forskellig art.

Endvidere forestår Trine den daglige tegnestuedrift med budgetlægning, økonomistyring, HR samt tilbudsgivning og kontrahering.