Peter
Lyhne

Bygningskonstruktør / Seniorpartner
Projekteringsledelse / Projektleder


M: 23 43 05 93
E: pl@ginneruparkitekter.dk

Peter Lyhne

Peter har i de senere år primært arbejdet som projektleder og tovholder på tegnestuens større projekter, han har derfor stor erfaring med koordinering mellem de involverede parter i et byggeprojekt. For Peter er et godt samarbejde, mellem såvel bygherre og byggeriets øvrige parter, nøgleordet for opnåelse af den optimale løsning på opgaven.

Peter fungerer på tegnestuen som bindeleddet mellem den skitserende- og den projekterende afdeling, og med konstant fokus og sin store erfaring, sørger for et arkitektonisk og konstruktivt helstøbt projekt.
Som projektleder på en række af tegnestuens både større og mindre sager har Peter en særlig sans for at fastholde kv alitet i løsningerne.

Peter har arbejdet med en lang række institutionsbyggerier, både nybyggeri, ombygnings- og renoveringsopgaver, der har stillet store krav til planlægning af byggeperioden, således at institutioner har kunnet fungere under bygger perioden. Ligeledes har Peter en stor indsigt i krav til tilgængelighed, miljø, indeklima og sikkerhed.